Over mij. Vrouw 67 jaar denker en schrijft graag,

dinsdag 19 mei 2020

Voor eeuwig en altijd.


 Lief mens,


Hoe gaat het met jou? Geniet je vandaag van het zonnetje wat Ik voor jou laat schijnen? Of trekken donkere wolken van zorgen jouw lucht dicht?
Beiden mag, Mijn lief Kind, Ik zal je nooit veroordelen. Ik weet van verre wat er in je omgaat, voor Mij is niets onbekend.
Maar ondanks dat Ik precies weet wat er in je leeft, verlang IK er zo naar dat je je hart met Mij deelt. Misschien overrompelt je de tijd waarin je nu leeft.
En ben je stemmeloos geworden, omdat het zo raar en vreemd is, zo beangstigend.
Maar elke fluistering van je ziel, elke stille traan die je hart huilt, liggen onder een liefdevolle vergrootglas en worden door Mij opgemerkt.
Je hebt het gevoel dat de hemel gesloten is, omdat IK ergens anders MIJN verblijf houd. Maar dat is jouw gevoel, de waarheid is anders.
Want al zou je gaan wonen aan het uiterste puntje van de aarde, ook daar ben IK en ook daar zal Mijn Hand je vast houden.
En als je denkt dat je Mijn nabijheid niet verdient, omdat je in dagen geen Bijbel hebt gelezen of je gebeden niet hebt opgezegd, weet dan dat Ik geen mens ben.
Een mens die zich verontwaardigd terug trekt, omdat het zich genegeerd voelt.
Zo ben IK niet. Altijd sta IK klaar en als je tot MIJ nadert nader Ik tot jou.
En aan je zonden denk IK niet meer, IK doe ze weg zo ver het oosten is van het westen.
Jij denkt er nog vaak aan en repeteert voortdurend wat er mis ging.
Maar Mijn lieve kind, het is allang weggedragen aan het Kruis door Mijn Zoon Jezus.
Zijn liefdesoffer voor jou was toch niet voor niets? Hij verliet de volmaakte hemel, daar waar Hij Zich koesterde in Mijn Onvoorwaardelijke Vaderliefde.
Dat deed Hij voor jou. Hij nam vrijwillig alle leed, alle onbegrepen pijn, alle vragen waar je nu nog geen antwoord op hebt en wat voor jou scheiding brengt tussen Mij en jou op Zich.
IK weet het, telkens als je MIJ voelt naderen, als je er niet om heen kan dat Ik zorg, duw je Mij weer weg.
Denk je dat IK het niet meer verdien om jouw God te zijn, omdat IK Me niet aan jouw voorwaarden en regels heb gehouden.
Maar in tegenstelling tot jou heb IK je onvoorwaardelijk lief.
IK heb je lief ook als je Me in de hoek zet.
Want niets kan jou scheiden van MIJN Liefde.
IK sta aan je de tralievenster van je hart en kijk naar binnen. Ik zie achter de afwijzing van Mij, jouw tranen en pijn. En wacht, wacht.
Wacht geduldig tot de warmte van Mijn ogen jou het vertrouwen geeft om je hart uit te storten.
Mijn lieve kind, IK houd van jou, voor eeuwig en altijd.

@Lineke

vrijdag 27 maart 2020

Uitgestrekte armen


Is anderhalve meter
Twee uitgestrekte armen
Afstandelijke veiligheid?
Of zijn
Twee uitgestrekte armen
Om te omhelzen
De wereld aan een Vaderborst
Die een hartenklop doet horen
Van grenzeloze liefde
Zo ver het oosten
Van het westen is
En dichterbij
Een schoot om op te kruipen
Een borst om aan te laven
Vleugels om onder te schuilen
Roepen dat word gehoord
Een schreeuw aan een Kruis
Geen oordeel
Dat werd al gedragen
Door een Stervende Stem die riep
Het Is volbracht.

@Lineke


maandag 23 maart 2020

Ik huil en bid.


Ja ik heb vanmiddag flink gehuild. Met mijn hoofd op mijn bureau huilde ik het hart uit mijn lijf. Gisteren deelde ik op facebook dat ik een huildag had en iemand reageerde
Ze vertelde dat ze om de dag een poosje snotterde. De reden van dat gesnotter wist ze niet precies het kon boosheid verdriet frustratie of angst zijn. Maar het nam de stress en spanning weg.
Het was alsof ze me toestemming gaf, alsof ze zei dat ik het ook mocht doen. Dat snotteren. 
Vanmiddag hoorde ik dat er opnieuw doden waren te betreuren.
Ik huilde. Waarom zou ik het niet doen? Als naasten niet aan het sterfbed kunnen zitten, naar de begrafenis kunnen dan huil ik met ze mee.
Als er geen familielid is om een hand vast te houden maar een collega dat doet ondanks besmettingsgevaar om zo de stervende gerust te stellen, dan huil ik met haar mee. Nee ik kijk niet veel naar het nieuws.
Ja ik ben afgekickt van twitter. En ja ik vertrouw het RIVM  en de GGD.
Maar zonder al dat is er genoeg reden om te huilen.. 
Ik moet denken aan Jeremia. Hij weende over zijn volk.
En al wenende droeg hij ze op in gebed.
Nehemia weende en bedreef rouw dagen lang.  Ook ik zal huilen. En al huilende mijn volk aan de Heer opdragen. Mijn land waar ik een haatliefde verhouding mee had maar die me nu dicht aan het hart ligt, omdat ze in nood is.
Ik bid voor gezinnen waar kinderen wonen die niet veilig zijn. Ik bid voor uitkeringsgerechtigden die ieder dubbeltje om moeten keren en die zich bijna niet kunnen veroorloven vers fruit te kopen.
Ik bid voor ondernemers die hun zaak zien kelderen. Ik bid voor de regering die het goede zoekt voor ons land.
Ik bid voor de beste stuurlui die aan wal staan en zoveel commentaar leveren omdat ze allerlei bronnen raadplegen, die er anders over denken.
Ik bid voor gehoorzaamheid en onderwerping aan het gezag wat boven ons gesteld is.
Ik bid voor eenheid.
Zo bid ik Heer ontferm U.


@Lineke

zondag 22 maart 2020

Hoe ga jij om met het coronavirus?De hele week ben ik druk geweest. De kaartenactie opgezet, een interview voor de radio, mensen mobiliseren een kaart te sturen naar een eenzame man in isolatie.
Ik weet het, het is mijn reactie op gevaar.
Ik kom in actie, tot ik niet meer kan, tot ik geen puf meer kan zeggen. En dat is nu.
In mijn werkzame leven in de zorg en dat lag me goed. Wat doen, zorgen voor.
Vanochtend stond ik op met een zere rug, maar nog meer met een zeer hart.
Mijn wereld is ineen geklapt. Onze wereld staat te dreunen op zijn grondvesten.
Minister Bruins zakte in elkaar na een debat van 10 uur en ging waar hij van te voren fel onderuit gehaald werd met giftige woorden, letterlijk onderuit.
Waar naar ik aanneem de regeringsleiders zich laten voorlichten door deskundigen en op grond daarvan hun keuzes maken menen sommige roeptoeters die zichzelf graag horen dat ze er dwars tegen in moeten gaan.
En het over mondkapjes moeten hebben.
Ja, Nederland is ongerust en angstig. En dat uit zich in hamsteren of de situatie totaal negeren.
Net doen of alles gewoon is en in lange rijen voor een kraam in Zandvoort staan.
Weet je ik begrijp het.
Mijn manier is in actie komen totdat ik hijgend en bekaf in tranen uit barst.
Wat is er van mijn wereld overgebleven? Zal ik ook ziek worden? Vanochtend werd ik wakker in een stille wereld.
Zwijgend lijkt ze af te wachten wat komen gaat.
De bomen langs de kant van de weg staan voorzichtig in bloei. Als ik eronder door loop om mijn hondje uit te laten ervaar ik het.
Het lijden is over ons gekomen, maar heel voorzichtig laat heerlijkheid  zich ook bekijken.
Het is vermengd. Het een kan niet zonder het ander.
Want dat is het geheim van het Kruis.
Veertig dagen voor Pasen.
Onze vastentijd werd wreed verstoord door een virus die niet met blote oog te zien is.
Maar dat minuscule kleine ding haalt onze goedbedoelde pogingen in om te beseffen hoe Jezus leed en doet zijn louterend werk in ons hart.
Als door vuur heen.

@Lineke

P.S. Mochten jullie het interview willen beluisteren klik dan deze LINK aan. Onderaan in het stukje staat een link met de opname. Als hij blijft steken kun je hem downloaden dan gaat het wel goed.

woensdag 18 maart 2020

Nachtelijke overwegingen 11 En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent.

12 Toen zeide Mozes tot de Here: Zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij zult zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: Ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. 13 Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is.
14Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen? 15En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. 16 Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aardbodem zijn. 17 En de Here zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij name ken.
18 Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. 19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm. 20 Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. 21 De Here zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; 22 wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. 23 Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.
Exodus 33

#En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend;
#Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen.
#En de Here zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij name ken.

Drie regels uit het prachtige hoofdstuk. Een hoofdstuk wat spreekt over vertrouwdheid. Over vriendschap. Want de almachtige grote God spreekt met de mens Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals je spreekt als vrienden onder elkaar. Ze keken elkaar recht in de ogen zou je kunnen zeggen.
Mozes vraagt aan God om hem Zijn wegen bekend te maken zodat hij Hem mag kennen en genade mag vinden in Zijn ogen.
En Mozes vindt genade in de ogen van God ja God kent hem bij Zijn Naam.

Het is midden in de nacht.
De laatste dagen ben ik druk geweest met de kaartenactie. Maar daar tussendoor sijpelden de nieuwsberichten de dreiging en de veranderende wereld.
De stilte die neergevallen is over de wereld, de woorden van Rutte dat een groot deel van ons volk besmet zal raken met het virus.
Angst brengt dat teweeg. De angst laat me niet hamsteren ik ben daar blijkbaar niet gevoelig voor.
Nu in de stilte van de nacht kom ik tot rust. En vraag me af of ik het virus krijg. En of ik het zal overleven. Ik vraag me af hoeveel medelanders er komen te sterven hoeveel rouw er bedreven zal worden?
Maar wat ik me nog meer afvraag is als ik zal komen te sterven of de Heer mij bij name kent.
Of ik genoeg tijd heb genomen om Hem te ontmoeten aan Zijn voeten te zitten om het goede deel te kiezen te luisteren naar Hem om Hem te leren kennen?
Nu dan, indien ik genade in Uw ogen gevonden heb, maak mij toch Uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in Uw ogen.
Maak mij Uw wegen bekend in de verwarring van het virus. Zodat ik U zal herkennen, zal weten waar U bent en waar ik U kan vinden en ik genade vinde in Uw ogen.

@Linekemaandag 16 maart 2020

Leef met volle teugen


Daarna ging Jezus naar de andere kant van het Meer van Galilea. Een menigte mensen volgde Hem, omdat zij zagen dat Hij de zieken genas. Jezus liep de heuvel op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was vlak voor Pesach, het Joodse Paasfeest. Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven?’ Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan, maar was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden. Filippus zei: ‘Al kopen wij voor tweehonderd zilverstukken brood, dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven.’ Andreas, de broer van Simon Petrus, mengde zich in het gesprek. ‘Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde vissen heeft. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat alle mensen in het gras gaan zitten.’ Toen bleek dat er alleen al zoʼn vijfduizend mannen waren. Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed Hij net zo. En iedereen kon naar behoefte eten.  Johannes 6.

Je zou er zo over heen lezen, dat schuingedrukte. Jezus dankte God ervoor.
Er was een menigte van 5000 mensen, vrouwen en kinderen niet meegerekend die honger hadden. Je zou je er toch door laten overweldigen.
Wat Jezus doet is danken voor het kleine beetje wat een jongen had gegeven. Hij richt Zijn ogen naar Zijn Vader en dankt voor wat er is. Hij dankt niet voor de grote menigte, maar voor de broden en vissen. En dan laat Hij Zijn leerlingen het uitdelen en als ieders honger is gestild is er zelfs nog over.
We worden als het ware overweldigd door een menigte. Want dat is wat het Corona virus toch betekend.
Straten zijn uitgestorven, scholen gesloten de wereld is stil geworden. Er komen steeds meer besmettingsgevallen bij. Bij het zien van het nieuws op de tv bekruipt je de angst. Mensen worden geleid door de angst en slaan massaal boodschappen in.
Een menigte van 5000 man vrouwen en kinderen niet meegerekend. En die menigte gaat Jezus voeden met vijf broden en twee vissen die een jongen gegeven heeft.
Die jongen had het voor zichzelf kunnen houden, want wie zei hem wanneer hij weer te eten krijgt?
Maar de jongen geeft het aan Jezus Die er voor dankt.

Waar kijk ik naar? Naar de dreiging van het Corona Virus? Ik val in de categorie van risicogevallen. Mijn leeftijd, mijn lichamelijke conditie. Natuurlijk moet ik wijs omgaan met de voorschriften.
Maar ik wil me niet laten leiden door angst.
Laat me eerlijk zeggen dat het me wel bekruipt af en toe.  Maar ik ben een andere weg ingeslagen.
En gaan danken voor wat ik wel kan en heb. En zo kwam ik op het idee om binnen ons dorp een kaarten-actie op touw te zetten. Omdat ik niet goed wist in welk vat ik het moest gieten heb ik contact gezocht met de burgemeester.
Ik ken hem als een zeer toegankelijke man. Samen bedachten we het plannetje en nu is de kaarten-actie van start gegaan.
Tot mijn verrassing ben ik uitgenodigd door de lokale radio voor een interview.
 Ik moest daar even over nadenken, want ik vind dat best wel eng.  Maar ik heb besloten om het te doen.
Want het enige wat we in handen hebben is liefde. En als we dat mogen verspreiden, dan werk ik daar graag aan mee.
Wat heb jij in handen? Waar mag jij voor danken? En wat heb jij om uit te delen?
Ik kan je het verklappen, je word er een blij mens van.

Lieve groet @Lineke
zaterdag 14 maart 2020

Bang voor het virus.


Wees niet bang Mijn kind. 
Ik ben elke dag bij je tot aan de voleinding van de wereld.
Ik maak het werk af wat IK in je begonnen ben.
Je mag blij zijn als je door moeilijke tijden gaat, want jouw geloof zal sterker worden. 
Richt je oog op Mij Jezus Die heel veel afwijzing te verduren heeft gekregen.
Alleen op die manier zal je ziel niet verslappen.
Geen Coronavirus en dreiging van het virus of angst voor het virus kan jou scheiden van Mijn liefde.
En als je jezelf veroordeelt omdat je bang bent voor het virus, weet dan dat er geen veroordeling is voor wie in Jezus Christus zijn.
In tegendeel mag je je hart uitstorten bij de Heer, want Hij is jouw schuilplaats.
En als je verstomt bent en niet weet je moet zeggen of bidden dan komt de Heilige Geest je zwakheid te hulp en spreekt tot de Vader in onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Jezus Zelf bidt voor jou als jij het niet meer kunt.
Je mag echt vrijmoedig gaan tot de troon van genade en je zult hulp krijgen op Gods tijd.
God belooft je dat je geen bovenmenselijke verzoeking hebt te doorstaan, want met die verzoeking zal God ook voor de uitkomst zorgen zodat je er tegen bestand bent.
God is vóór je en niet tegen je.
Hij is vóór je en niet tegen je.
Want hoe zal Hij Die zijn eigen geliefde Zoon gegeven heeft je niet alle dingen schenken die je nodig hebt in deze tijd?
En als God voor je is wie zal er dan tegen je zijn?

De Here zegent je en behoedt je;
de Here doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig;
de Here verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou  vrede.

@LinekeVoor eeuwig en altijd.

  Lief mens, Hoe gaat het met jou? Geniet je vandaag van het zonnetje wat Ik voor jou laat schijnen? Of trekken donkere wolken van z...