Over mij. Vrouw 67 jaar denker en schrijft graag,

woensdag 28 september 2016

Schreeuwen naar de Hemel.

Toen ik verstrikt zat in een huwelijk, waarin er dagelijks geweld plaats vond, waren we lid van een gemeente.
Een grote gemeente met vele leden.
Hun kijk op het huwelijk was volgens hun zeer Bijbels.
Ze vertelden, dat er gradaties waren in gezag.
God stond bovenaan.
Hij had dus het hoogste gezag.
God had Zijn gezag gedelegeerd aan de voorganger.
De leden van de gemeente stonden onder het gezag van de voorganger.
Het was als een parapluu.
Zolang je onder die parapluu bleef, was je veilig.
Ook in je huwelijk gold dit.
De man had het hoogste gezag.
Het was hem door God gegeven.
De vrouw hoorde onder zijn parapluu te blijven.
Want dan had je een goed huwelijk. 
Maar als je verwikkeld bent in huiselijk geweld is er van een parapluu geen sprake.
Helaas werden alle signalen afgedaan.
Als vrouw behoorde je je te onderwerpen.
Je man was de priester.
En iedere klacht door mij gemaild werd genegeerd en broeder (mijn ex) zus en zo geantwoord.
Stand firm, houd je poot stijf.
Nou, dat hoefden ze hem niet te vertellen.
De voorganger, die dit zo ijverig verkondigde viel in zonde.
Er was sprake van overspel.
Weet je, als ik dit vertel dan ben ik razend.
Wie zegt me welke kerk zuiver is?
Ik schreeuw het uit naar de Hemel 
en heb het gevoel dat de Hemel zwijgt in alle talen.@Lineke


maandag 26 september 2016

Strijd om geen people pleaser te zijn.

De keuze om geen people pleaser te zijn levert dagelijks strijd op.
Het is een mechanisme, waaraan je zou willen gehoorzamen.
Toestemming vragen om er te mogen zijn.
Vanwege een gevoel van gebrek aan verbinding, je ondergeschikt maken aan de ander.
Maar is dat de juiste verbinding leggen met die ander?
Of is het gebrek aan verbinding, geen verbinding ervaren, niets gemeenschappelijks hebben, zoals het is en laat je het verder maar los.
Omdat je weet, dat de ander nu eenmaal anders is.
Is nabijheid willen ervaren vanuit een ondergeschikt maken de juiste insteek?
Of kies je voor de eenzaamheid die je op dat moment ervaart, maar blijf je  trouw aan jezelf?


Ben je een people pleaser?


Het is al weer een paar dagen geleden, dat ik een blogpost heb geplaatst.
Door het effect van de EMDR is het best pittig.
Er gaat van alles door me heen en het gevoel van onveiligheid overheerst.
Toch wil ik daar niet aan toegeven en maak keuzes, die goed voor me zijn.
Ik heb het Bijbellezen weer opgepakt.
 's Ochtends na "rondje Bella" verdiep ik mij in het Bijbelboek Daniel.
Wat een geweldig boek is dat.
Wat kun je hier veel uit leren.

Naar aanleiding van de eerste hoofdstukken kom ik uit bij het thema "People-pleasers."

Daniel en zijn drie vrienden gaan er niet mee akkoord om het voedsel te eten wat de koning voor schrijft.
Beleefd vragen ze of ze hun eigen voedsel mogen eten.
Ze willen zich niet verontreinigen.

Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. 

Nadat ze tien dagen groente en water tot zich hebben genomen, blijken ze er mooier en beter uit te zien dan de rest.
Ze krijgen toestemming om hun eigen voedsel te eten.

Ze zijn opgekomen voor hun principes. Wat meer nog, ze hebben zich niet gebogen voor een mens, al is hij koning en boven hun gesteld en al zouden ook christelijke mensen kunnen zeggen, dat je je moet onderwerpen aan het gezag.
Nee, ze zijn rechtop blijven staan ten opzichte van een mens en hebben zich gebogen voor hun God.

Wat een les.

Gebed:

Heer, we willen ervoor kiezen geen people-pleaser te zijn.
We willen er voor kiezen om niet langer te buigen voor mensen.
We willen buigen voor U.
Heer en als we gemanipuleerd zijn door z.g. christelijke woorden, dat we ons moeten onderwerpen aan het gezag wat boven ons geplaatst is, help ons er van vrij te komen.
U zegt Zelf Jezus, dat we niemand onze vader moeten noemen.
Een is onze Vader en wij, mensen zijn allen gelijk.

Amen.@Lineke.vrijdag 23 september 2016

Geen verbinding. Weer een stuntverhaal.

Gisteren had ik een rustige dag. 
In een bepaald opzicht dan.
Mijn hulp was ziek en zo kon het gebeuren, dat ik zelf aan de stof en de zuig sloeg.
Als je dat niet meer gewend bent is het best zwaar werk.
De stofdoek laten wapperen gaat nog wel.
Maar het zuigen word een ander verhaal.
En vooral als je er ook nog eens een verbouwing aanvastknoopt.
Nou ja, verbouwing dat is een tikkeltje overdreven.
In de hoek van de woonkamer ligt een bos snoeren.
Buiten het zicht, maar wel heel rommelig.
Dus daar besloot ik eens iets aan te doen.
Ik frommelde wat met de snoeren, bekeek de stekkers en 
kwam tot de conclusie dat er loze snoertjes liepen.
Ouderwets, wat deed die stekker nog in de stekkerdoos in de muur?
Niet meer nodig, hup in het kistje met ontelbare snoertjes en stekkers.
Ik maakte mijn klus af en tevreden zonk ik neer achter mijn pc.
Wat???? Geen internetverbinding.
Geen telefoon, geen tv.
Had Bella weer zitten knabbelen?
Ze kan het nog steeds niet laten en had ook gisteren aan de stofzuigermond geproefd.
Een netwerkkabel te leen gevraagd.
Maar het probleem werd er niet door opgelost.
Vanochtend belde ik met de klantenservice.
En ja hoor, de aardige man vertelde me dat het ouderwetse snoertje en stekkertje gewoon had moeten blijven zitten.

Het doet me denken aan onze verbinding met God.

Vroeger lazen we bij ons thuis drie keer per dag uit de Bijbel.
We baden en dankten voor en na het eten.
Ouderwets en uit de tijd zou je kunnen zeggen.
Het kan ook op andere momenten.
Dat klopt ook wel.
Maar het is wel belangrijk, dat we onze verbinding met God niet in een kistje stoppen met andere snoertjes en stekkers,
maar het levend houden.

@Lineke

woensdag 21 september 2016

De huldiging. Over onrecht buiten je schuld om.

Vandaag is de huldiging van de paralympische sporters.
Eerst in de Grote kerk in Den Haag en daarna gaan ze langs bij onze koning.
Vanochtend werd ik wakker en er gleed zomaar een verhaal in mijn hoofd.
Meestal gebeurd dat anders. Ik leg verbanden en borduur hierop verder.

Maar dit keer was het anders.
Het diende zich kant-en-klaar aan.
En daarom ben ik ervan overtuigd, dat ik met jullie moet delen.

Huldiging.
De afgelopen dagen spraken we met elkaar, over het onrecht wat ons buiten onze schuld overkomen is.
We spraken over het verdriet en de diepe pijn, die het veroorzaakt heeft.
We spraken over het onbegrip, wat je tegenkomt, omdat mensen nog altijd willen geloven in een rechtvaardige wereld.

Vandaag is het de beurt aan de huldiging.
Huldiging van gehandicapte sporters. 
Ze hebben zich niet laten belemmeren door hun beperkingen,
maar zijn juist met hun beperkingen in staat geweest om goud zilver en brons te behalen.
Onrecht en trauma’s leveren in onze ogen beperkingen op.
Immers, zo redeneren wij, als ons dat niet was overkomen, waren we toch veel meer inzetbaar geweest voor de Heer.
Ziekte, handicaps, pijn door onrecht en trauma’s, ze leveren toch beperkingen op?
Maar het blijkt toch anders te liggen.
Juist met beperkingen, pijn en beschadigingen kunnen we de hoofdprijs behalen.

Hoe doe je dat dan eigenlijk?
Paulus schrijft, nadat hij gebeden heeft of de doorn in zijn vlees verwijderd mocht worden, dat hij roemt in zijn zwakheid.
Want juist doordat hij zwak is kan de kracht van God door hem heen stromen.
Onrecht door medebroeders en zusters, dus Christenen, dat hakt er nog dieper in.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ook hiervan zegt Paulus:
Richt je oog maar op Jezus, Die zulk een tegenspraak tegen Zich heeft verdragen
opdat je ziel niet van bitterheid verslapt.

Huldiging.

Mijn lieve lezer houdt vol. Dwars door je tranen heen, ga door.
Vertrouw je toe aan de Here Jezus, Die de Weg voor jou gebaand heeft.
Hij weet wel waar jij je voet kan plaatsen.
Al brokkelt het pad af en rollen er stenen naar beneden
En ben je zo onzeker, waar je nog kan gaan, Hij gaat vooraan.
Kijk niet naar het pad, maar richt je oog op Hem.

Ook voor jou is er een huldiging. 

Want onze Verlosser leeft....

Hij moedigt je aan.

Jezus bidt voor jou, als je geloof dreigt te bezwijken.

Hij helpt je voort....

Geniet van dit lied en pak je brokstukken bijeen en ga verder.@Linekedinsdag 20 september 2016

Onrecht gewroken.

Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.     
Zalig zijn de armen van geest; 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.        
Matteüs 5:3
 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
 Zalig zijn zij die treuren; want zij zullen vertroost worden. 
Matteüs 5:4
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.     
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 
 Matteüs 5:5
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.    
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; 
want zij zullen verzadigd worden. 
 Matteüs 5:6
 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig zijn de barmhartigen; 
want hun zal barmhartigheid geschieden.   
Matteüs 5:7
 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.   
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 
Matteüs 5:8
 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig zijn de vreedzamen;
 want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.  
Matteüs 5:9
 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.         
Matteüs 5:10

Gisteren schreef ik een blogpost, die velen aansprak.
Ik schreef hem naar aanleiding van een preek, die ik heb beluisterd  in het Engels.
Het was voor mij zo’n troost en bemoediging, dat ik hem graag in eigen woorden met jullie wilde delen.
Er word zoveel geleden in deze wereld door onrecht.
En jij, lieve lezer, lijdt onder onrecht buiten jouw schuld.
Dat lijden word extra zwaar gemaakt, omdat de omgeving vaak niet begrijpt, dat je zulke erge dingen kan overkomen.
Omdat men liever gelooft in een rechtvaardige wereld, kan men niet onder ogen zien dat er slechte mensen zijn.
Er word geredeneerd, dat waar twee vechten, ook wel twee schuld zullen hebben.
En heel vaak word het slachtoffer beschuldigt.
Je zult het er wel naar gemaakt hebben.
Dan had je je fiets maar op slot moeten doen. Je deur. Ook jij bent zondig, geen mens is volmaakt. Je zult het wel uitgelokt hebben.
Men keert zijn hoofd af. Men wil blijven geloven in een rechtvaardige wereld.

Maar er gebeuren dingen, waar je totaal geen schuld aan hebt.
Er zijn mensen met verborgen agenda’s.
En het is de bedoeling van die mensen, dat je hun agenda niet zult zien, want daarom houden ze hem verborgen.
En dat lijkt hun aardig te lukken.
Hoe voorkom je dit soort leed?
Ik weet het niet. Volgens mij kun je het niet voorkomen.
Het overkomt je, dat is wat anders dan voorkomen.
Je bent slachtoffer geworden.
Maar en dat is het mooie, je bent ook een overlevende.
Je hebt het overleeft, want anders kon je dit niet lezen.
Wat kun je zuchten onder het verdriet en de pijn.
Je roep om vergelding “Hier en Nu”
Toen ik daarover bad, zei de Stille Stem steeds opnieuw:

“Maar het kwaad is gebroken.
IK heb het gewroken, IK heb het onrecht teniet gedaan”

Weet je en eerlijk gezegd, was ik daar niet tevreden mee.
Ik wilde dat nu de aarde open zou splijten en de dader er in zou verdwijnen.

Herken je dat?

En toch…
Toch mogen we weten, dat we onderweg zijn naar de plaats waar onze tranen afgewist zullen worden.
Ze worden nu al opgevangen in een kruik.
Maar daar worden ze afgewist.
We leven tussen het kwaad wat gewroken is en het kwaad, wat nooit meer zal zijn.

Gebed:

Dank U Heer dat U Uw gelaat niet afwend als we verteerd worden 
door het leed wat ons is overkomen.
Verteerd worden door de herinneringen aan dat leed.
Dank U, dat U het nooit kleiner maakt, maar dat U het zo serieus neemt,
dat U Uw lieve Leven er voor geeft.
U weet wat het is dat mensen hun hoofd omdraaien.
Ook U was niet om aan te zien...
Troost allen, die dit lezen.
Geef allen de rust die zo nodig is, om staande te blijven
in deze onrechtvaardige wereld.
In Jezus Naam Amen. 

@Lineke

maandag 19 september 2016

Onrecht buiten schuld geleden word vergoed.

Wat kun je wanhopig zijn.
Door allerlei gebeurtenissen, die erg waren. Die onverdiend waren en onrechtvaardig.
Je worstelt ermee. Je zoekt de schuld bij jezelf.
Ergens heb je er een aandeel in gehad.
Want anders was het toch niet gebeurd.

Maar er zijn situaties in het leven, waar je geen schuld aan hebt.
Je leeft op een gebroken zondige wereld en er overkomen je dingen waar jij geen schuld aan hebt.
Alleen dat al te mogen concluderen geeft zo'n verlichting.
Die conclusie helpt je uit de cirkel van piekeren.
Jou treft geen blaam.
Het is je overkomen. Je hebt geen schuld.
Want als het je schuld was, kun je vergeving vragen en ontvangen en het is klaar en je kunt verder.
Maar iets waar je geen deel aan hebt, waar moet je dan vergeving voor vragen?
Er gebeuren dingen, erge dingen die jij niet verdiend hebt.
Er gebeuren dingen, waar in dit leven geen vergoeding voor kan komen.
Niets in dit leven kan dat onrecht in jouw bestaan vergoeden.
Al ontvangt de ander een gevangenisstraf, toch zal het jouw pijn niet verlichten.
Het onrecht wat je aangedaan is en waardoor jij diep beschadigd bent, het kan niet door menselijke straffen verlicht worden,

Welke oplossing is er dan voor jouw onrecht?

In Openbaringen 5  staat:

En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 
10En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?
 11En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, Ook in de hemel wachten mensen op een vergoeding voor het onrecht dat ze geleden hebben.
Ze roepen God op om Zich voor hun te wreken.
En dan geeft God hun een wit kleed en brengt ze in de rust.

In de rust.


Ook voor ons geldt dit al..
Wij, die hier op aarde leven met zoveel onrecht, wij slachtoffers van zoveel onrecht, waar we geen schuld aan hebben, wij mogen van God een wit kleed ontvangen.
Het witte kleed vertelt ons, dat we vrij zijn van elke schuld.
We mogen de rust ingaan, omdat we weten dat het onrecht wat we hebben geleden gewroken zal worden.

We mogen onze rechten en claims leggen bij het altaar in het geloof dat ons recht gedaan zal worden,
En dan wil God kan jouw verdriet om het geleden onrecht omwisselen in  de rust en vertrouwen dat Hij je recht al doen. Recht zal doen op Zijn Tijd,

Betekent dat dat je nooit meer onrecht zal overkomen?
We leven op deze zondige wereld ja het kan opnieuw gebeuren.
Betekent dat je nooit meer verdrietig bent om hetgeen je geleden hebt?
Jazeker wel. Maar de schuld de moeite is weg en je voelt je vrij om met ieder detail van je pijn naar God te gaan.
Want voor elk detail zal Hij genoegdoening schenken.

Gebed:

Here God er is ons onrecht overkomen wat ons diep beschadigd heeft,
onrecht wat op aarde niet vergoed kan worden.
Onrecht waar we geen schuld aan hadden.
Maar Heer U hebt een oplossing.
U zult op Uw Tijd het voor ons vergoeding.
En tot die tijd wilt U ons een wit kleed geven en rust 
voor onze zielen.
Help ons Heer om het onrecht aan U te geven.

In Jezus Naam amen.

Wees gezegend lief kostbaar mensenkind.

@Lineke


vrijdag 16 september 2016

Lekker koel...

Heerlijk. 
De temperatuur is een stuk lager en het is veel aangenamer.
Bella, de hond en ik hebben sinds dagen weer een stevige wandeling gemaakt.
Ook de mensen van de groenvoorziening hadden er weer zin en baggerden de sloten uit.
Tot groot plezier van de loslopende honden, die nieuwsgierig naderbij kwamen om hun poten erin te planten en ons onze neuzen lieten verfrommelen.
Mensen, wat stinkt dat. 
Het was eigenlijk wel een geur, wat me aan vroeger deed denken.
Mijn broers, van die kwajongens kwamen bemodderd en vuil thuis en stonken een uur in de wind.
Omdat de voorraad kleding niet groot was en alles op de hand werd gewassen, was de reactie niet overmatig enthousiast.
Ze werden gewassen en in hun hemd en onderbroek naar bed gestuurd.

Het is mij nooit gelukt om in een sloot te duiken. 
Hoogstens op een spiegelgladde landweg slingerend van de ene kant naar de andere.
Ik riep mijn auto een halt toe en schreeuwde "Ho maar en stop nou.
Helaas, hij luisterde niet en ik dook de bevroren sloot in.
Een takelwagen kwam er aan te pas om het vervoersmiddel eruit te krijgen.
Mijn auto deed het nog en mij werd geadviseerd om direct weer achter het stuur te stappen en verder te rijden.
Wat heb ik die winter vaak in mijn verbeelding de sloottocht nog eens overgedaan.

Ik ben ooit van plan geweest een antislipcursus te gaan doen.
Maar nu rijd ik geen auto meer en winters kennen we ook bijna niet.
Nee, voor mijn gevoel zijn het lange hete zomers en ik ben blij dat het koeler is.

En daar begon deze blogpost mee...

Fijn weekend allemaal,

@Lineke

donderdag 15 september 2016

Wat is waar?O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? 
Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware het slechts tevergeefs! Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Galaten 3.

Wie heeft u betoverd?

Als je geleden hebt onder misbruik, huiselijk geweld, dan ben je vooral betoverd.
Wat waar was werd verdraaid en wat een leugen was, werd voor waar aangenomen.
Alles om jou zover te krijgen, dat de dader met jou kon doen wat hij of zij wilde.
De dader schroomt niet om prachtige verhalen op te hangen naar de buitenwereld.
En de buitenwereld gelooft het.
Om er bij te horen neem jij het ook, maar als waarheid aan.
Je zit toch al in zo'n eenzame positie en je hebt mensen nodig.
Dus ga je leven in het toneelspel van de dader.
Je word betoverd.

Maar als je vrij bent, eruit bent, leer dan om jezelf weer te gaan geloven.
Al denkt de hele wereld dat je ongelijk hebt, al geloven mensen het toneelspel van de dader, neem jezelf zeer serieus.
Neem jezelf serieus in de kleinste behoeften. 
Zorg goed voor jezelf.

Verkeerd is verkeerd, zelfs als iedereen het tegendeel beweerd.

Door de Emdr komt er meer ruimte.
Ik merk dat ik contacten los ga laten, die niet goed voor me zijn.
Die willen claimen of die in een gecompliceerde situatie leven en er voor blijven kiezen.
Het is niet aan mij om voor hun te zorgen, om hun te redden.
Wat ik niet begrijp laat ik los.
Ik heb een hard leven gehad. 
Ik wil omgaan met mensen die gezond denken.
En weet je als je keuzes maakt voor jezelf heb je in ieder geval één vriend.
En die vriend ben jij.

Gebed:

Heer ik geloof in U. 
En U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.
Ik wil op deze weg wandelen, om waarheid te ontvangen en Leven in overvloed.
Help ons in onze blinde vlekken.
Leer ons dat we voor onszelf mogen zorgen.
Help ons in onze waarheid te geloven, al gelooft de wereld het tegendeel.

In Jezus Naam Amen.

@Lineke

woensdag 14 september 2016

Ik wens te zijn als Jezus


"Ik wens te zijn als Jezus, zo need'rig en zo goed;
Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet.
Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij;
och, Heiland wil mij helpen en maak mij zo als Gij."

"Ik wens te zijn als Jezus, in 't goeddoen nooit vertraagd,
dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt.
Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij;
och, Heiland! wil mij helpen, en maak mij zo als Gij."

"Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad.
Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad?
Mijn Heiland, wil mij helpen, maak mij van zonden vrij.
Dan zal 'k U eens aanschouwen en worden zoals Gij."

En Jezus sprak:

1Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 2Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden.

5En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 

16En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. 


Ik begon deze blogpost met een lied uit Johannes de Heer.
Een lied wat ik vroeger heb geleerd.
Zo moest ik zijn. Nederig en goed. Maar helaas, ik was niet zoals Jezus.

Maar wie zegt me dat Jezus zo is?
Als ik het evangelie lees, spreekt Jezus lang niet altijd nederig en goed.
Hij gaat tekeer tegen huichelaars.

Huichelaars wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn gelovigen die zich heel mooi voor doen.
Hun woorden en daden zijn geweldig als je ze aan de buitenkant bekijkt.
Maar als je weet wat ze ook doen? Hoe hun daden zijn?

Op mijn blogposten over huiselijk geweld wordt gereageerd.
En vooral komt dan naar voren dat daders zulke gelovige mannen waren.
Ze smeten je op de grond om vervolgens prachtige gebeden uit te spreken.
Ze gebruikten het geloof om hun slechtheid te maskeren.
Je raakt er van in de war.
Want iemand die zo mooi kan bidden die met gulle hand christelijke doelen steunt, zo’n man kan je toch niet mishandelen?
Jezus weet dat er zulke mensen zijn.
Hij gaat tegen ze tekeer. Hij waarschuwt je ervoor.
Jij, die zo in de war gebracht bent, die dacht dat het aan jou lag,
Jezus weet er van. Hij verwacht niet dat je vriendelijk en goed bent.
Hij helpt je om stelling te nemen en jezelf de ruimte te geven.
Het lag niet aan jou, je bent niet gek, je hebt het goed gezien.

@Lineke

dinsdag 13 september 2016

We zijn allemaal slecht.

Wat hebben we daar toch moeite mee.
Om iemand een slecht mens te noemen. Want dan zeggen   we dat we allemaal slecht zijn.
Allemaal tot een moord in staat.
Daar sprak ik over met mijn ouderling,  die op bezoek was.
Ik beweerde het tegendeel.
Er zijn door en door slechte mensen. En dat ben ik niet.
Ik denk, dat we ook onze kinderen mogen en moeten leren dat er door en door slechte mensen zijn.
Dat ze moeten oppassen.

Hoe kwamen we op dat onderwerp?
Gistermiddag ontmoette ik iemand en spraken we over mijn ex.
De dingen, die ik hoorde die de laatste tijd waren gebeurd deed het bloed in mijn aderen bevriezen.
Letterlijk riep ik tijdens ons gesprek het uit naar de Hemel.

 "Heer ziet U het dan niet? Wanneer grijpt U in?
Wanneer stopt het kwaad nu eens?"

Hij leidt velen om de tuin. En hoe kan dat gebeuren?
Omdat we uitgaan van het goede van de mens.
En omdat we onszelf ook slecht vinden.

Wij zijn geen haar beter. Dat klinkt heel vroom.
Maar met vrome gewauwel smeren we onze eigen ogen dicht.

Toen Jezus Nathanael op Zich af zag komen zei Hij:

"Zie, waarlijk een Iraeliet in wie geen bedrog is.

Hoe wonderlijk is dat. Jezus, waarin geen enkele zonde gevonden kan worden, zegt deze woorden van een mens .

Mogen wij dan ook niet zeggen, dat wij zelf goed zijn.
En dat er door en door slechte mensen op deze aardbol rondlopen?
En dat, al staat ons verstand er bij stil, omdat we ons er geen voorstelling van kunnen maken, we op dienen te passen.

Slechte mensen zijn opgesloten in de gevangenis. 
En wij zijn veilig. Nou vergeet het maar.
Buiten de gevangenis lopen nog een hoop slechte mensen.

Ik kan er slecht van slapen. Van die verhalen.
Van dat machteloze gevoel. Wanneer word nu dat kwaad eens gewroken?
Wanneer stoppen goede mensen nu eens om altijd het goede in de ander te zien, terwijl het kwaad zich voor je ogen ontrolt?
En wanneer hebben ze de gotspe om er uit te stappen?
Om te zeggen en nu is het klaar.
Nu gun ik mezelf een beter leven.
Nu sta ik niet langer toe, dat ik de jaren dat ik hier nog ben ik in de cirkel van kwaad rond moet dolen.


@Linekemaandag 12 september 2016

Bubbelbadbelieve.

Bubbelbadbelieve...
Mooi woord vind je ook niet? Wat bedoel ik er eigenlijk mee?
Het is een opvatting dat God er is om ons te verwennen.
Ons gelukkig te maken, ons tot ons doel te laten komen,
onze dromen uit te laten komen.
Lees eens, het gaat alleen maar om ons.

Als je door traumatische gebeurtenissen gaat is het heel onzeker.
Je wereld staat te schudden en te trillen.
Als je dan je moet vast houden aan een bubbelbadbelieve red je het niet.
God houdt van mij en maakt me gelukkig.
Hij geneest elke ziekte als ik genoeg geloof heb.
Want dat is Zijn wil.
Hij heeft me al helemaal niet in een situatie van huiselijk geweld gebracht.
Nee, misschien niet gebracht, maar Hij heeft het wel toegestaan.

En God weet wat Hij doet.
Al lange tijd heb ik sterk de behoefte om mijn kennen van God te verdiepen.
Het lijkt op te gaan met het verwerken van het huiselijk geweld.
Telkens als God Zich meer openbaart in Zijn mysterie en 
ik  in aanbidding neerkniel, huil ik mijn angst en pijn bij Hem uit.
Vanuit doodsangst en dreiging te mogen schuilen bij Hem Die onnoembaar is.
Die mij telkens ontmoet op mijn reis en mij dieper en dieper in Zijn Nabijheid wil brengen.

Hij, de onsterfelijke God, Die stierf voor mij.
Hij, Die alles voor-weet en daarom voorbeschikt heeft.

Bubbelbadbelieve?

Dat heb ik met het badwater weggegooid.
Want daar redden we het niet mee....

@Lineke

Ontbijt en tussendoor.

  Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de lie...