woensdag 14 september 2016

Ik wens te zijn als Jezus


"Ik wens te zijn als Jezus, zo need'rig en zo goed;
Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet.
Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij;
och, Heiland wil mij helpen en maak mij zo als Gij."

"Ik wens te zijn als Jezus, in 't goeddoen nooit vertraagd,
dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt.
Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij;
och, Heiland! wil mij helpen, en maak mij zo als Gij."

"Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad.
Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad?
Mijn Heiland, wil mij helpen, maak mij van zonden vrij.
Dan zal 'k U eens aanschouwen en worden zoals Gij."

En Jezus sprak:

1Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 2Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden.

5En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 

16En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. 


Ik begon deze blogpost met een lied uit Johannes de Heer.
Een lied wat ik vroeger heb geleerd.
Zo moest ik zijn. Nederig en goed. Maar helaas, ik was niet zoals Jezus.

Maar wie zegt me dat Jezus zo is?
Als ik het evangelie lees, spreekt Jezus lang niet altijd nederig en goed.
Hij gaat tekeer tegen huichelaars.

Huichelaars wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn gelovigen die zich heel mooi voor doen.
Hun woorden en daden zijn geweldig als je ze aan de buitenkant bekijkt.
Maar als je weet wat ze ook doen? Hoe hun daden zijn?

Op mijn blogposten over huiselijk geweld wordt gereageerd.
En vooral komt dan naar voren dat daders zulke gelovige mannen waren.
Ze smeten je op de grond om vervolgens prachtige gebeden uit te spreken.
Ze gebruikten het geloof om hun slechtheid te maskeren.
Je raakt er van in de war.
Want iemand die zo mooi kan bidden die met gulle hand christelijke doelen steunt, zo’n man kan je toch niet mishandelen?
Jezus weet dat er zulke mensen zijn.
Hij gaat tegen ze tekeer. Hij waarschuwt je ervoor.
Jij, die zo in de war gebracht bent, die dacht dat het aan jou lag,
Jezus weet er van. Hij verwacht niet dat je vriendelijk en goed bent.
Hij helpt je om stelling te nemen en jezelf de ruimte te geven.
Het lag niet aan jou, je bent niet gek, je hebt het goed gezien.

@Lineke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

De boom. (2.)

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er ve...