dinsdag 20 september 2016

Onrecht gewroken.

Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.     
Zalig zijn de armen van geest; 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.        
Matteüs 5:3
 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
 Zalig zijn zij die treuren; want zij zullen vertroost worden. 
Matteüs 5:4
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.     
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 
 Matteüs 5:5
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.    
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; 
want zij zullen verzadigd worden. 
 Matteüs 5:6
 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig zijn de barmhartigen; 
want hun zal barmhartigheid geschieden.   
Matteüs 5:7
 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.   
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 
Matteüs 5:8
 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig zijn de vreedzamen;
 want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.  
Matteüs 5:9
 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.         
Matteüs 5:10

Gisteren schreef ik een blogpost, die velen aansprak.
Ik schreef hem naar aanleiding van een preek, die ik heb beluisterd  in het Engels.
Het was voor mij zo’n troost en bemoediging, dat ik hem graag in eigen woorden met jullie wilde delen.
Er word zoveel geleden in deze wereld door onrecht.
En jij, lieve lezer, lijdt onder onrecht buiten jouw schuld.
Dat lijden word extra zwaar gemaakt, omdat de omgeving vaak niet begrijpt, dat je zulke erge dingen kan overkomen.
Omdat men liever gelooft in een rechtvaardige wereld, kan men niet onder ogen zien dat er slechte mensen zijn.
Er word geredeneerd, dat waar twee vechten, ook wel twee schuld zullen hebben.
En heel vaak word het slachtoffer beschuldigt.
Je zult het er wel naar gemaakt hebben.
Dan had je je fiets maar op slot moeten doen. Je deur. Ook jij bent zondig, geen mens is volmaakt. Je zult het wel uitgelokt hebben.
Men keert zijn hoofd af. Men wil blijven geloven in een rechtvaardige wereld.

Maar er gebeuren dingen, waar je totaal geen schuld aan hebt.
Er zijn mensen met verborgen agenda’s.
En het is de bedoeling van die mensen, dat je hun agenda niet zult zien, want daarom houden ze hem verborgen.
En dat lijkt hun aardig te lukken.
Hoe voorkom je dit soort leed?
Ik weet het niet. Volgens mij kun je het niet voorkomen.
Het overkomt je, dat is wat anders dan voorkomen.
Je bent slachtoffer geworden.
Maar en dat is het mooie, je bent ook een overlevende.
Je hebt het overleeft, want anders kon je dit niet lezen.
Wat kun je zuchten onder het verdriet en de pijn.
Je roep om vergelding “Hier en Nu”
Toen ik daarover bad, zei de Stille Stem steeds opnieuw:

“Maar het kwaad is gebroken.
IK heb het gewroken, IK heb het onrecht teniet gedaan”

Weet je en eerlijk gezegd, was ik daar niet tevreden mee.
Ik wilde dat nu de aarde open zou splijten en de dader er in zou verdwijnen.

Herken je dat?

En toch…
Toch mogen we weten, dat we onderweg zijn naar de plaats waar onze tranen afgewist zullen worden.
Ze worden nu al opgevangen in een kruik.
Maar daar worden ze afgewist.
We leven tussen het kwaad wat gewroken is en het kwaad, wat nooit meer zal zijn.

Gebed:

Dank U Heer dat U Uw gelaat niet afwend als we verteerd worden 
door het leed wat ons is overkomen.
Verteerd worden door de herinneringen aan dat leed.
Dank U, dat U het nooit kleiner maakt, maar dat U het zo serieus neemt,
dat U Uw lieve Leven er voor geeft.
U weet wat het is dat mensen hun hoofd omdraaien.
Ook U was niet om aan te zien...
Troost allen, die dit lezen.
Geef allen de rust die zo nodig is, om staande te blijven
in deze onrechtvaardige wereld.
In Jezus Naam Amen. 

@Lineke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Oud zeer.

Twee vliegen zaten te genieten in het zonnetje. Hun pootjes streelden de vleugels en ze waren zeer tevreden met hun leven. Miepje, de ...