woensdag 30 november 2016

Ben ik dominant?

Door allerlei omstandigheden was ik lange tijd een angsthaas.
Niet dat ik me het bewust was, want ik had me aangepast.
Aangepast aan de onzekerheid, die het leven voor mij meebracht.
Daardoor was ik dominant.
Ik probeerde mijn leven en de mensen waarmee ik samen leefde onder controle te houden.
Ik probeerde ze ruimte te geven, maar het was tot op een bepaalde hoogte.
Als het te ver ging, trok ik aan de noodrem.
Dat dominantie zonde was wist ik niet.
Ik was een wedergeboren christen en wandelde met de Heer.
Nooit maakte God me duidelijk, dat ik dominant was.

Er kwam een tijd dat ik door een herstelproces ging.
En daarna vertrok ik naar Israel.

Ik weet nog waar het was en op welk moment, 
dat de Heer me plotseling aansprak.
Ik woonde in Jeruzalem in een appartement met 
9 jongelui.
Ik ging de deur uit om naar de stad te gaan.
Op dat moment zei de Heer tegen mij:

"Ik wil dat je je dominantie bij Me inlevert."

Verbaasd vroeg ik aan de Heer: "Ben ik dominant Heer?"

Ik werd verdrietig. Want het werd me duidelijk dat God de Vader de controle wil hebben.
Hij kan het toch ook veel beter?
Mijn leven leiden en mijn gangen regelen?
Waarom had ik toch gedacht, dat ik dat moest kunnen?
En de Heer de ruimte te ontnemen, die Hem toekomt.
Het werd een goed moment.
Een gewone keuze, een antwoord:

"Heer ik geef mijn dominantie aan U"

Ken je dat? Soms heb je het gevoel, dat er meer nodig is.
Dus vroeg ik "Is dat alles Heer?"
Is er niet meer nodig?
"Nee" kwam de Stille Stem "Zo is het goed"

Wat was het een bijzonder moment in de tijd.
De tijd van aanslagen, van oorlogssituatie's.
Juist in die tijd je dominantie in te mogen leveren is super.
Want God de Vader weet wat goed voor je is.
Hij overziet de omstandigheden.
Maar ook overziet Hij de omstandigheden van je naasten.
En als zij bepaalde dingen niet willen, ook al vind jij het goed voor ze, ook dan mag je loslaten.
Zij hebben recht op hun eigen keuze's.

@Lineke 

Ze luisteren naar Mijn Stem.“My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand” (John 10:27-28).


I want to encourage you today to base your identity on God and His Word.


So many people are living beneath their potential in God and hiding who they really are because somewhere along the path they listened to a lie and internalized it. They formed their identity and value based on that lie rather than the truth of God’s Word.


This is a trap we can all fall into. But when you realize that the voices you listen to will determine your destiny, you can get out of that trap. You can silence the naysayers, maybe even yourself, and listen to what God says about you instead!

Christine Caine

Gisteren spraken we in Wie wint er? over de keuze, die je kunt maken om te luisteren.
Te luisteren naar de Stem van God, Die leven geeft, of te luisteren naar stemmen van mensen die je willen overrulen.
Ik moet je zeggen dat ik mijn blogs net zo goed voor mezelf schrijf als voor jou.
Gisteren maakte ik met mijn blog een statement.
Ik nam het besluit om vanaf nu alleen maar meer te luisteren naar de Stem van God.
Wat is het mooi als er vanochtend een mail binnen komt van Christine Caine.
Ze moedigt ons aan onze identiteit te baseren op God en Zijn Woord.
Veel mensen hebben ergens op hun reis geluisterd naar leugens en zijn deze gaan geloven.
En daarop hebben ze hun “zijn” gevormd.
Maar als je je herkent in dit gegeven, kun je uit die val stappen.
Je kunt de keuze maken deze stemmen stoppen, zelfs je eigen tegenstem
En je mag gaan kiezen om te luisteren naar wat God tegen je zegt.

Misschien zeg je wel dat het moeilijk is.
Dat je niet weet welke stemmen er in je binnenste of in je buitenste van God zijn of geleid door de boze.
Misschien heb je een verkeerd beeld van God.

Maar als je beseft dat de Heilige Geest je de vruchten wilt geven van:

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing,
zou God Die Eén is met de Heilige Geest anders zijn?

Is God Die Eén is met de Heilige Geest anders dan de Heilige Geest?


Te beseffen Wie God is, Hem te leren kennen maakt, dat je de stemmen in je en buiten je kunt gaan onderscheiden.
En je mag er om bidden.
Bidden dat de Heer je alle negatieve geluiden wilt laten ontdekken en je actief te maken om ze een halt toe te roepen.

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? 
Als hij dat houdt naar uw woord.

Psalmen 119:9 NBG51

@Linekedinsdag 29 november 2016

Wie wint er?

Ik kan niet tegen haar op.
Ik hoor het nog weleens zeggen.
Ook in mijn eigen leven ken ik het.
Mensen die me willen overrulen. Die hun wil aan mij willen opleggen.
Ik moet zus of zo doen. En als ik het niet doe dan is het niet best.
Al zijn de gevolgen niet zichtbaar, de sfeer is voelbaar.
Dreiging, signalen, dat je uit de gunst bent.
Er zijn mensen waar je niet tegenop kunt.
Maar dat is ook de bedoeling van die mensen. 
Die willen je overheersen en hun wil opleggen.
Hoe ga je daarmee om?
Als je jong bent en je hebt met een dominante ouder te maken gehad, kan het zijn dat je er nog steeds mee in gevecht bent.
Dat er als er in je latere leven dominante mensen op je pad komen, dat oude patroon wakker wordt.
"Ik laat me niet overrulen, ik zal winnen."
Het is alsof je nog een rekening hebt te vereffenen.
Maar je zult nooit winnen, want dat is juist wat de ander niet wil.
Ik voor mezelf heb het besluit genomen om op afstand te blijven van deze mensen.
Als Paulus spreekt over het feit, dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de kwade machten, dan is het belangrijk dat we ons daarop focussen.
Dat we met onderscheid gaan luisteren naar mensen.
Door welke geest worden ze geleid?
Spreken ze en behandelen ze je vanuit God's Geest?
De Geest, die mijn wil respecteert, die niet onderdrukt, die niet eist, die niet domineert en intimideert.
Of spreken ze vanuit de boze geest, die dit allemaal wel doet.
Die steelt en rooft die je je levensruimte wil afnemen.

Jij hebt de keuze.

Als je de Heer volgt, mag je kiezen om je deur dicht te doen voor al die nare stemmen.

Jaren geleden werd ik gedoopt en kreeg de tekst:

Den Almachtige, Dien kunnen wij niet uitvinden; 
Hij is groot van kracht; 
doch door gericht en grote gerechtigheid verdrukt Hij niet.
Job 37:23

Een bijzondere tekst was het. Maar een tekst waar heel veel in gezegd wordt.

@Lineke

zaterdag 26 november 2016

Troost troost Mijn volk.

Gisteren had ik medelijden met mezelf.
Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en het is nog niet klaar.
Nu is het leven nooit klaar, zolang als je hier op deze gebroken planeet rondloopt.
Maar soms overvalt je de misère die je mee hebt gemaakt.
Je gaat eens een optelsom maken.
Een en een is twee.
Dit heb ik meegemaakt en dat..
Je vergeet gemakshalve dat je daar 63 jaar over hebt gedaan en dat het dus niet in een keer over je heen kwam.
Als je in zo'n stemming bent kom je vast te zitten.
Je kijkt niet meer om je heen. Je bent alleen maar met jezelf bezig.
Dwars door die misère kwam de Stille Stem..

"Kijk eens naar je oudste broer. Hun land staat in brand"

Moet je je voorstellen. Je leeft dagelijks met de angst voor aanslagen. 
Door alle veiligheidsmaatregelen is het tamelijk rustig.
Maar nu worden ze geteisterd door branden.
Aangestoken door terroristen die gedrukte instructies bij zich hadden.

 Een Ooggetuigenverslag kun je hier lezen als je een indruk wil krijgen wat er zich afspeelt.

Weet je ik heb een jaar in Israël gewoond.
Met heel veel liefde en toewijding heb ik mooi werk gedaan.
Nu ik mijn leven hier in Nederland heb opgepakt en dat heeft me heel veel moeite gekost, ben je niet dagelijks met hun bezig.
Maar als het land in brand staat dan raakt het me diep.
Dan ben ik er in gedachten en gevoel en leef mee met de mensen.
Als je af en toe onder de indruk bent van je eigen misère kijk dan naar je oudste broer, Israël.
Jouw tranen vermengen zich met hun tranen.
Het zijn de tranen die Jezus huilt.

Troost troost Mijn volk.

@Lineke

donderdag 24 november 2016

Vrouwen zoeken de oorzaak meestal bij zichzelf.

Dr. Cynthia McVey, hoofd van de afdeling Psychologie aan de Glasgow Caledonian University, zegt in de Daily Mail: “Mannen hebben veel sneller de neiging de fout bij anderen te leggen. Vrouwen zoeken de oorzaak meestal bij zichzelf.”

Vandaag wil ik het over schuldgevoelens hebben.
Ik sta op de eerste plaats, als het gaat over het hebben van schuldgevoelens. 
Als iets niet lekker loopt, dan vraag ik me af, waar ik tekort geschoten ben.
Gisteren bijvoorbeeld had ik tijdens mijn werk een vervelend voorval. 
Een ontmoeting waarin mij informatie werd verteld,
 waar ik helemaal niet op zat te wachten.
In plaats van de verantwoordelijkheid te leggen, waar die hoort, vraag ik me achteraf hoe ik het had kunnen voorkomen, dat deze informatie naar me toe kwam.
Ik beschuldigde mezelf, terwijl de ander een horkerige opmerking had gemaakt.
Ik dacht een heel scenario uit om deze situatie in het vervolg te kunnen voorkomen.
Het lag dus aan mij.
Met de opmerking voelde ik me ook nog eens ongelukkig, omdat ik niet aan mijn eigen verwachtingen had voldaan.
Toen ik er eindelijk mee naar de Heer ging, iets wat ik direct had moeten doen
kwam er alleen maar liefde naar me toe.
Vader vertelde dat het rot was geweest, maar dat Hij van me houdt en dat Hij blij is met mij.
Als er vroeger iets was gebeurd en ik kwam thuis om erover te vertellen, was de opmerking altijd dat ik het er wel naar gemaakt zou hebben.
Ergens zou ik de oorzaak geweest zijn.
Of het daarom is dat dat mechanisme nog werkzaam is?
Of is het omdat vrouwen de oorzaak bij zichzelf zoeken en relatiegericht zijn.
Als er een storing is op relationeel gebied is het toch het gemakkelijkste om schuld te bekennen.
Ergens zal het wel zo zijn, dat wij het fout hebben gedaan.
Weet je, als je zo blijft denken, geef je de ander alle macht om misbruik van je te maken.
Om over je grenzen te gaan.
Want je neemt keer op keer een underdogpositie in.
Ik heb me voorgenomen dat dat maar eens afgelopen moet zijn.
Als mensen echt iets met me willen, zitten ze niet te zoeken naar schuld.
Dan is er acceptatie en vergeving.
Dan is er wederzijdse aandacht en liefde.
En als er dingen zijn die rot verlopen, mag ik naar Vader gaan om daar mijn nood te klagen.
En dan zegt Hij echt niet, dat het eigen schuld dikke bult is en dat ik er het wel naar gemaakt zal hebben.
Want Jezus heeft immers alle schuld op Zich genomen.
En daarom heb ik vrije toegang tot Zijn Onvoorwaardelijke liefde.

Vraag:
Herken je dat patroon van oorzaak bij jezelf zoeken?

@Lineke


woensdag 23 november 2016

Wat moet ik doen om God te behagen?


     [6] ‘Waarmee zal ik voor de HEER komen,
mij buigen voor God in den hoge?
Zal ik voor Hem komen met brandoffers,
met eenjarige kalveren?
            [7]      Zal de HEER behagen vinden in duizenden rammen,
in tienduizenden beken olie?
Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene* offeren,
mijn kind voor de zonden die ik begaan heb?’
            [8]      ‘De HEER* heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt:
Hij wil niets anders dan dat u recht doet,
dat u de trouw* eerbiedigt,
en dat u nederig wandelt met uw God.’ Micha 6:6-8


Wat komt er in de Christelijke wereld veel op je af.
Zeker wanneer je ’s zondags naar de kerk gaat en preken beluisterd.
En zeker als je ook nog eens hooggevoelig bent.
Het komt meer binnen, meer dan bij iemand, die dit niet heeft.
Je zou helemaal gebukt kunnen onder alle voorwaarden en regels wat er over je heen komt.
In Micha spreekt ook zo’n mens.
Hij vraagt zich af wat hij allemaal moet doen, om de Heer het naar de zin te maken.
Moet ik komen met jonge kalfjes van een jaar om het aan de Heer te geven.
Of duizenden mannetjesdieren of tienduizenden beken vol olie?
En dan vraagt hij, en dan ben je wel helemaal wanhopig lijkt me of hij zijn eerstgeboren kind moet offeren voor de verkeerde dingen die hij heeft gedaan.

Nee dat hoeft allemaal niet.
Het is niet nodig omdat God Zijn Eerstgeboren Kind gegeven heeft.
Wat is er dan nodig en goed?

Hij wil niets anders dan dat u recht doet,
Dat u trouw bent in uw daden
En dat u nederig wandelt met Uw God.
Weet je, dat is zo’n tekst die me met mijn beide voeten plat op de grond zet.
Heerlijk, meer is er niet nodig.
Recht doen aan alle verdrukten.
Op materieel, emotioneel en op alle vlak.
Recht doen in de maatschappij.
Dat is voor een gezin met vijf gehandicapte kinderen en een zieke vader gaan zorgen.
Zorgen dat ze in deze maanden een voedselpakket en cadeautjes krijgen.
De opbrengst van een speelgoedactie van 32 dozen, die naar me toegekomen is, zodat ik het verdeel onder de mensen, die het het hardste nodig hebben.
Dat is recht doen.
En in dit alles mag je nederig wandelen met je God.
Er staat Jouw God.
Niet die van hem of die van haar.
Nee, het is jouw God.
Is dat niet fijn?
God is van mij en wil mij voorzien en bijstaan in het volbrengen van dit woord.

‘De HEER* heeft u gezegd wat goed is, mens,
en wat Hij van u verlangt:
Hij wil niets anders dan dat u recht doet,
dat u de trouw* eerbiedigt,

en dat u nederig wandelt met uw God.’ Micha 6:6-8

@Lineke

zondag 20 november 2016

Lichtjes in het Donker.
Lichtjes in het donker.

Het doet me terug denken. Terug denken aan de tijd dat ik nachtdienst deed.
’s Avonds om een uur of tien stapte ik in mijn auto en reed naar voor mij vaak onbekende plekken.
Een tomtom was er nog niet.
Ik had het adres opgezocht en met de overdracht was mij verteld hoe ik moest rijden.
Dat had ik neergekrabbeld en een tekeningetje erbij gemaakt.
Maar wat had je daaraan als je in de late avond achter het stuur over het platteland reed.
Slingerweggetjes over, krappe bochten door.
Spelend met groot licht en dan weer dimlicht.
Het was avontuurlijk en ik hield er wel van.
Onderwijl was ik aan het bidden. Ik droeg de mens aan God op en vroeg me af hoe het met hem of haar was.
Wat zou ik tijdens de laatste dagen of uren nog kunnen betekenen?
Want dat was mijn werk. Zorgen voor een stervende medemens.
Om dit werk te kunnen doen had ik moeten dealen met mijn eigen eindigheid.
Hoe zou ik het willen en wat zou ik belangrijk vinden?
Niet bang zijn voor verdrietige familieleden en kwetsbaarheid.
Ze beschouwden mij vaak als een lichtje in het donker en klampten zich eraan vast.
Zo vaak gebeurde het, dat ze, nadat alles voorbij was, de wens uitten om me te blijven zien.
Want in die hele korte tijd heb je veel kunnen betekenen.
Heb je de naasten in hun diepste gevoelens meegemaakt en blijkbaar geeft dat een band.
Een lichtje in het donker zijn.
De auto zoekt zijn weg met de chauffeuse turend achter het stuur.
Een klop op de deur, een hand aan de bel.
Voetstappen komen nader en gedempt praat je met elkaar.
Liefdevol word er over het bed gebogen en gerustgesteld verdwijnen de naasten naar hun bed.
Het licht gaat uit en een enkel lichtje in het donker brand nog.
Soms een zachte stem vanuit het bed.
“Zuster?”
Soms een zacht neuriën, een stil gebed.
“Heer mag ook deze mens bij U thuis komen? “
Lichtjes in het donker vanuit het verlangen,
dat het grote Licht mag gaan schijnen in het hart, wat de aarde verlaat.
@Lineke

(Met deze blogpost doe ik mee aan de bloghop die je kunt vinden op de site van 
Johanneke ) 


Zie niet op mensen, maar vertrouw op God.

Als je als kind dingen meemaakt, die niet goed voor je zijn, maar waar over je moet zwijgen, word je gesloten.
In je latere leven kom je jezelf daarin tegen.
Je laat nooit het achterste van je tong zien.
Dat krijg je dan ook weleens te horen.
Je leert om jezelf open te stellen voor mensen, zeker wanneer je geheimen in het Licht gekomen zijn en geheeld zijn.

Er was een tijd, dat communicatie erg gepromoot werd.
Als je problemen had, moest je er over praten.
In zekere zin is dat ook zo.
Het is belangrijk om zonden aan het licht te brengen.
Zodat er vergeving geschonken kan worden.
Maar er zijn ook dingen die een ander niet verstaat.
Je kunt veel toehoorders hebben, maar geen goede raadgevers.
Mensen begrijpen niet precies, wat je bedoelt en geven net niet de juiste reacties.
Wat is het dan heerlijk, dat je in een God gelooft, Die je wil helpen.
Soms zit je met een reuze probleem.
En maak je de keuze om hierin alleen op God te vertrouwen.
"Heer ik ben totaal en alleen van U afhankelijk.
Van U wil ik mijn hulp verwachten.
Ik sla mijn ogen op naar U."

Weet je, de Heer komt je daarin tegemoet.
Hij is blij met je keuze.
En Hij verhoort je gebed wonderlijk.

Zo overkwam dit mij gedurende dit weekend.
Het probleem, waar ik mee worstelde werd uit de doeken gedaan via livestream.
Zelfs het lied, wat de laatste weken steeds op me afkomt werd gezongen aan het einde van de boodschap.

Ik ben zo verwonderd over zo'n grote lieve God.
Hij past Zijn grote Genade aan, aan jouw probleem.
Als het moeilijk is, laat Hij Zich niet onbetuigd.
Hij steunt je en zend Zijn boodschappers.
Zie niet op mensen. Zie op God en vertrouw op Hem.@Linekezaterdag 19 november 2016

Bent u in staat om afval te scheiden?

In ons dorp gaan we gescheiden afvallen.
Zo noem ik het. Het heeft niets met vermageren in ons eentje te maken.
Alhoewel dat voor mij niet gek zou zijn.
Er kunnen rustig een paar kilootjes af.
Deze week dacht ik wel heel positief, terwijl ik weer voorzichtig naar beneden tuurde om de digitale cijfers te ontwaren: “Er is meer lieve Lineke”
Vroeger toen ik klein was, noemden ze ons meisjes, als we flink en zelfstandig waren “dikke wichter”
Ik legde dat uit als dik en liep met de gedachte dat ik een vet monstertje was.
Maar als ik nu de foto’s bekijk, bedenk ik me dat ik helemaal niet dik was.
Nu ik ouder ben, zit ik niet meer zo met mijn gewicht in kilo’s.

Af en toe vertel ik aan de Heer dat zo’n 6 kg minder niet gek zou zijn.
Maar om te starten met gescheiden af te vallen, zover ben ik nog niet.
Wat ik bedoel met gescheiden afvallen is dat je keuken vol staat met bakjes en zakjes.
Een voor papier, een voor plastic, een voor de millieustraat, een voor restafval en een voor groenafval.
Natuurlijk komt glas er nog bij. En als je genoeg gescheiden afgevallen hebt, neem je je zakjes en bakjes mee naar de ondergrondse containers, die nu nog bovengronds staan te grijnzen in hun  betonnen blootje.
Monsters zijn het, maar straks verdwijnen ze in de grond.
Hup weg met het gescheiden afval.
Niet meer zichtbaar en het neemt geen ruimte meer in.

Hoe zit het met onze eigen afval?
Onze zonde en vuiligheid?
Onze tekortkomingen en verkeerde woorden en daden?
Stoppen we ze ondergronds in een hoekje van ons hart?
We worden er telkens aan herinnert, omdat ze bij tijd en wijle naar boven floepen.
Weten we dat er vergeving is?
Dat Jezus Christus aan het Kruis voor al die afval geleden heeft en aan het Kruis vergeving geschonken is?
We hoeven onze afval niet te scheiden in pakjes en zakjes.
We hoeven de ruimte in ons hart en hoofd niet vol te zetten met herinneringen aan.
Er staat geen betonnen container te grijnzen in zijn blootje.
Er staat een Kruis bekleed met onvoorwaardelijke liefde voor jou en mij
Daar mag je je leven neerleggen bij Jezus, Die al je afvalligheid droeg en Hij zal het voor je scheiden.
Hij zal het weggooien en je bent schoon en vrij.@Lineke


donderdag 17 november 2016

Wie word gestraft?

Gisteren spraken we over communicatiestoornissen.
Ik ben ervan overtuigd dat voor de zondeval in het paradijs deze er nog niet waren.
Er was geen pijn en geen verdriet, geen slechte ervaringen, geen rugzakjes, allemaal triggers, waardoor je niet altijd juist op de ander reageert.
Je zoekt nog steeds erkenning voor je verborgen pijn en daarvoor leg je onbewust de verantwoordelijkheid bij de ander.
De ander moet jouw pijn op gaan lossen en vergoeden.
Maar er is maar één, die daar verantwoordelijkheid voor kan nemen en dat ben jezelf.
Jij bent degene, die daarmee aan de slag moet.
En.. dat is zo mooi, de Heer wil en kan je daarbij helpen.
Het is nodig om je verborgen pijn aan het licht te brengen, het Licht erin te laten komen.
Het is nodig dat er rechtvaardigheid door de wonden waait.
Rechtvaardigheid, een vrucht van het Kruis.
De wonden veroorzaakt door afwijzing, door onvermogen, om genegenheid aan jou te geven, ja noem het maar op.
Die wonden vertellen je steeds weer, communiceren telkens weer opnieuw, dat je het niet waard bent.
Niet waard om geliefd te zijn.
Maar rechtvaardigheid, de vrucht van het Kruis, vertelt jou een ander verhaal.
Wat de wonden, de herinneringen, jou ook vertellen, je bent gerechtvaardigd.
Je bent gerechtvaardigd in Jezus Christus.
Stop er mee om de ander te straffen voor dat, wat jij in het verleden te lijden hebt gehad. 
Stop ermee jezelf te straffen voor de wonden die je opgelopen hebt.
Ga naar DEGENE Die Zich vrijwillig liet straffen voordat wat je leed.

@Lineke

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind, 
Je kent mij misschien niet,
maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1 
Ik weet het wanneer je zit en
wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2 
Alles wat je doet is bij mij bekend
Psalm 139:3 
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Mattheüs 10:29-31 
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27 
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28 
Je bent uit Mij voortgekomen
Handelingen 17:28 
Voordat je verwekt werd,
kende Ik je al
Jeremia 1:5 
Nog voordat Ik de wereld maakte,
koos Ik je al uit
Efeziërs 1:4 
Je bent geen vergissing
Psalm 139:15 
Elke dag van je leven stond al
opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16 
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26 
Je bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14 
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Psalm 139:13 
Ik verwelkomde je op de dag
dat je geboren werd
Psalm 71:6 
Mensen die Mij niet kenden hebben
geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44 
Ik ben niet ver weg en kwaad,
want Ik ben de volmaakte liefde
1 Johannes 4:16 
Mijn verlangen is om je te
overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1 
Gewoon omdat Ik je Vader
ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1 
Ik geef je veel meer dan een
aardse vader zou kunnen
Mattheüs 7:11 
Want Ik ben de perfecte vader
Mattheüs 5:48 
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17 
Ik geef je wat je nodig hebt
Mattheüs 6:31-33 
Mijn plan voor jouw toekomst is
altijd vol hoop geweest
Jeremia 29:11 
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3 
Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18 
En Ik zing een lied van blijdschap over je
Zefanja 3:17 
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40 
Want je bent Mijn kostbare bezit
Exodus 19:5 
Met Mijn hele hart en ziel verlang
Ik er naar om je te bevestigen
Jeremia 32:41 
En Ik wil je grote en verbazingwekkende
dingen laten zien
Jeremia 33:3 
Als je Mij met je hele hart zoekt,
zal je Mij vinden
Deuteronomium 4:29 
Verheug je in Mij en Ik zal je al de
verlangens van je hart geven
Psalm 37:4 
Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Filippenzen 2:13 
Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen
Efeziërs 3:20 
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
2 Thessalonicenzen 2:16-17 
En Ik ben ook de Vader die je
troost in al je verdriet
2 Corinthiërs 1:3-4 
Als je terneergeslagen bent,
ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19 
Zoals een herder een lam draagt,
zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jesaja 40:11 
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
Openbaring 21:3-4 
En Ik zal alle pijn die je op deze
wereld hebt geleden, wegnemen
Openbaring 21:3-4 
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel
van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Johannes 17:23 
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde
voor jou laten zien
Johannes 17:26 
Hij is het exacte evenbeeld van Mij 
Hebreeën 1:3 
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant,
en niet tegenover je, sta
Romeinen 8:31 
En je te vertellen dat Ik niet
meer naar je zonden kijk
2 Corinthiërs 5:18-19 
Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen
2 Corinthiërs 5:18-19 
Zijn dood was de ultieme uiting
van Mijn liefde voor jou
1 Johannes 4:10 
Ik gaf alles op waar Ik van hield,
zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31-32 
Als je Jezus verwelkomt,
ontvang je Mij ook
1 Johannes 2:23 
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39 
Kom thuis en Ik geef het grootste
feest dat je ooit beleefd hebt
Lucas 15:7 
Ik ben altijd Vader geweest
en Ik zal altijd Vader blijven
Efeziërs 3:14-15 
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Johannes 1:12-13 
Ik wacht op je
Lucas 15:11-32 
je Vader

Almachtig God

Een spiegel van raadselen.

12Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Door een familiegeheim waren zij en ik gescheiden.
Zij geloofde de kant van mijn tegenpartij en mij niet.
Het gaf een grote verwijdering.
Het deed pijn, maar ik kon loslaten.
Ze werd ziek en stierf. En toen in een nacht, terwijl ik sliep, verscheen ze in mijn droom.
Ze was heel reeel. Het leek alsof ik wakker was.
Ze stond naast mijn bed en de atmosfeer was liefdevol.
Ze vertelde, dat ze het nu wist en dat ze vergeving vroeg.
Ik schonk het haar en zei dat ik het begreep.
Onze relatie werd hersteld en met heel veel liefde kan ik over haar spreken.
De eigenschappen, die ons toen zo verschillend maakten,  kan ik zien als dat het bij haar hoort. Ik zie haar trouw en inzet voor haar medemens.
Ik heb de man die ze achterliet verteld van de gebeurtenis.
En we kwamen, door onze tranen heen, tot de conclusie dat het bij haar past.
Ze is een zeer rechtvaardige vrouw, die gaat voor waarheid.

Het heeft me hoop en troost gegeven.
De mensen, die bij de Heer zijn, zien niet meer door raadsels.
Die weten precies hoe de vork in de steel zit.
Daar waar je nu tegenaan loopt, de verwijdering door het onvermogen om te zien hoe het werkelijk in elkaar steekt, het brengt een kloof.
Soms onoverbrugbaar, soms moet je besluiten om los te laten en door te gaan, omdat het niet anders kan.
Maar het voorval met mijn lieve schoonzusje maakt dat er hoop is.
Al versta je elkaar niet in dit aardse leven, waar door de zondeval in het paradijs de communicatie tussen mensen is verstoord, eens komt de tijd dat je elkaar wel weer verstaat.
Dan kun je spreken van hart tot hart, dan kun je “zien”

Houd daarom moed, geliefd kostbaar mensenkind.

@Lineke

dinsdag 15 november 2016

Stopt het hier?

Vorige week sprak ik met een lieve vriendin over dromen die we vroeger hadden.
Allebei bleken we dezelfde droom te hebben.
Een groot huis met vele kamers met heel veel ruimte om het huis.
Speeltoestellen en schommels, klimbomen en water om met vlotten te varen.
En in dat huis zouden veel pleegkinderen wonen.
Ze kwamen tot rust, ontvingen liefde en warmte, bevestiging en begeleiding.
Dat was onze droom toen we jong volwassen waren.
Maar in de loop der jaren gaf het leven andere dingen.
En nu zijn we beiden in de herfst van ons leven.
De zomer is voorbij, de winter is er nog niet.
Waar blijven dromen, die je hebt gehad?
Waar blijven je ontwikkelde gaven en talenten?
Lever je ze in als je voor de Heer verschijnt?

Dat heb ik op aarde verzamelt en daar heb ik op aarde plezier ingehad.
Het schrijven was mijn passie en ik probeerde er beter in te worden.
Ik houd van kinderen en kinderen houden van mij.
Ik vind het fijn om mensen in de knel bij te staan en kansen te ontwikkelen om te helpen.

Maar nu ik bij U ben lever ik het in en hoef ik niets meer te doen.
Weet je, dat geloof ik niet.
Ik zou het vreemd vinden, dat het stopt met mijn laatste ademtocht.
Mijn passie's, mijn dromen en mijn drives.
Want als dat zo zou zijn, zou ik een ongelofelijke haast hebben.
Want ik wil nog schilderen, dansen en met stofjes bezig zijn.
Ik wil nog spreken en kennis en ervaring delen.

Het mooie van dit leven stopt niet bij de aardse grens.
Je neemt het mee en mag er daar verder mee gaan.

Mijn vriendin en ik, we werden helemaal blij.

Wie weet, krijgen we een groot huis aan de overkant.

Ach, weet je, heel veel weten we niet.
Maar je fantasie mag je gebruiken toch?

@Lineke


maandag 14 november 2016

Til me op de stoel.


Wanneer mensen je laten weten  dat jij ze niks kan schelen, geloof ze dan.
Het kan ze niks schelen.

Een hele goede uitspraak. En zo waar.
Maar wat is het moeilijk om deze realiteit onder ogen te zien.
Mensen, die bij je horen, die eigenlijk voor je horen te zorgen, als je het zwaar hebt of 
waarmee je in een gezonde relatie hoort te staan zijn koud en onverschillig.
Het liefst willen ze je de wet voorschrijven, je vertellen wat je wel en niet moet doen.
Ze zitten wel te wachten op jouw support en medeleven, maar er komt niets dan kou en onverschilligheid van hun kant.
Maar het is zo moelijk om los te laten.
Om de realiteit onder ogen te zien.
Ze geven niks om je.

Maar de destructieve relatie loslaten wil je niet.
Want de onverschilligheid is beter dan niks toch?

Is dat zo?

Daar waar het kanaal nog open is waar liefdeloosheid en onverschilligheid naar je toe kan stromen, daar word God's LIefde voor jou belemmerd.

Daar waar jij je energie nog steekt in een destructieve relatie, ben je niet open voor de Heilige Geest, Die Zijn Liefde in je hart wil uit storten.

Misschien denk je : "Maar ik wil niet het verliezen"
Maar wat houd je als je je eraan vast blijft klampen?

Als mensen je laten weten dat jij ze niks kan schelen geloof ze dan.
Ze spreken de waarheid.
Jij kunt ze niks schelen.

Maar ga dan naar de God Die onvoorwaardelijk van je houdt.
Die wel voor je wil zorgen, Die zegt dat je gerechtvaardigd bent in Zijn Zoon.
Die je onder Zijn Douche van een stroom van genegenheid wil zetten en Die je laat weten dat Hij voor je is.

Gebed:

Heer help me los te laten.
Heer ik ben te klein om op de stoel te gaan zitten Die U voor me hebt klaar gezet.
De stoel van een onvoorwaardelijk geliefd en gerechtvaardigd kind van U.
Heer omdat ik vasthoud aan destructieve relaties wat me niets dan liefdeloosheid brengt maar angst heb voor verlies daarom is die stoel te hoog.
Wilt U me optillen en me erop zetten?

In Jezus Naam,

Amen.@Lineke
Let op je vriendenlijst.

Bij sommige facebookers kom je lange vriendenlijsten tegen. Helaas zitten daar mensen bij die via hun pagina spam verspreiden va een ge...