donderdag 17 november 2016

Wie word gestraft?

Gisteren spraken we over communicatiestoornissen.
Ik ben ervan overtuigd dat voor de zondeval in het paradijs deze er nog niet waren.
Er was geen pijn en geen verdriet, geen slechte ervaringen, geen rugzakjes, allemaal triggers, waardoor je niet altijd juist op de ander reageert.
Je zoekt nog steeds erkenning voor je verborgen pijn en daarvoor leg je onbewust de verantwoordelijkheid bij de ander.
De ander moet jouw pijn op gaan lossen en vergoeden.
Maar er is maar één, die daar verantwoordelijkheid voor kan nemen en dat ben jezelf.
Jij bent degene, die daarmee aan de slag moet.
En.. dat is zo mooi, de Heer wil en kan je daarbij helpen.
Het is nodig om je verborgen pijn aan het licht te brengen, het Licht erin te laten komen.
Het is nodig dat er rechtvaardigheid door de wonden waait.
Rechtvaardigheid, een vrucht van het Kruis.
De wonden veroorzaakt door afwijzing, door onvermogen, om genegenheid aan jou te geven, ja noem het maar op.
Die wonden vertellen je steeds weer, communiceren telkens weer opnieuw, dat je het niet waard bent.
Niet waard om geliefd te zijn.
Maar rechtvaardigheid, de vrucht van het Kruis, vertelt jou een ander verhaal.
Wat de wonden, de herinneringen, jou ook vertellen, je bent gerechtvaardigd.
Je bent gerechtvaardigd in Jezus Christus.
Stop er mee om de ander te straffen voor dat, wat jij in het verleden te lijden hebt gehad. 
Stop ermee jezelf te straffen voor de wonden die je opgelopen hebt.
Ga naar DEGENE Die Zich vrijwillig liet straffen voordat wat je leed.

@Lineke

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind, 
Je kent mij misschien niet,
maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1 
Ik weet het wanneer je zit en
wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2 
Alles wat je doet is bij mij bekend
Psalm 139:3 
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Mattheüs 10:29-31 
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27 
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28 
Je bent uit Mij voortgekomen
Handelingen 17:28 
Voordat je verwekt werd,
kende Ik je al
Jeremia 1:5 
Nog voordat Ik de wereld maakte,
koos Ik je al uit
Efeziërs 1:4 
Je bent geen vergissing
Psalm 139:15 
Elke dag van je leven stond al
opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16 
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26 
Je bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14 
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Psalm 139:13 
Ik verwelkomde je op de dag
dat je geboren werd
Psalm 71:6 
Mensen die Mij niet kenden hebben
geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44 
Ik ben niet ver weg en kwaad,
want Ik ben de volmaakte liefde
1 Johannes 4:16 
Mijn verlangen is om je te
overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1 
Gewoon omdat Ik je Vader
ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1 
Ik geef je veel meer dan een
aardse vader zou kunnen
Mattheüs 7:11 
Want Ik ben de perfecte vader
Mattheüs 5:48 
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17 
Ik geef je wat je nodig hebt
Mattheüs 6:31-33 
Mijn plan voor jouw toekomst is
altijd vol hoop geweest
Jeremia 29:11 
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3 
Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18 
En Ik zing een lied van blijdschap over je
Zefanja 3:17 
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40 
Want je bent Mijn kostbare bezit
Exodus 19:5 
Met Mijn hele hart en ziel verlang
Ik er naar om je te bevestigen
Jeremia 32:41 
En Ik wil je grote en verbazingwekkende
dingen laten zien
Jeremia 33:3 
Als je Mij met je hele hart zoekt,
zal je Mij vinden
Deuteronomium 4:29 
Verheug je in Mij en Ik zal je al de
verlangens van je hart geven
Psalm 37:4 
Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Filippenzen 2:13 
Ik kan oneindig veel meer voor je doen
dan dat je ooit kunt beseffen
Efeziërs 3:20 
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
2 Thessalonicenzen 2:16-17 
En Ik ben ook de Vader die je
troost in al je verdriet
2 Corinthiërs 1:3-4 
Als je terneergeslagen bent,
ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19 
Zoals een herder een lam draagt,
zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jesaja 40:11 
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
Openbaring 21:3-4 
En Ik zal alle pijn die je op deze
wereld hebt geleden, wegnemen
Openbaring 21:3-4 
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel
van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Johannes 17:23 
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde
voor jou laten zien
Johannes 17:26 
Hij is het exacte evenbeeld van Mij 
Hebreeën 1:3 
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant,
en niet tegenover je, sta
Romeinen 8:31 
En je te vertellen dat Ik niet
meer naar je zonden kijk
2 Corinthiërs 5:18-19 
Jezus stierf zodat wij weer bij
elkaar kunnen komen
2 Corinthiërs 5:18-19 
Zijn dood was de ultieme uiting
van Mijn liefde voor jou
1 Johannes 4:10 
Ik gaf alles op waar Ik van hield,
zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31-32 
Als je Jezus verwelkomt,
ontvang je Mij ook
1 Johannes 2:23 
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39 
Kom thuis en Ik geef het grootste
feest dat je ooit beleefd hebt
Lucas 15:7 
Ik ben altijd Vader geweest
en Ik zal altijd Vader blijven
Efeziërs 3:14-15 
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Johannes 1:12-13 
Ik wacht op je
Lucas 15:11-32 
je Vader

Almachtig God

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Verborgen verleden.

Verborgen verleden. Ze kijkt er graag naar. En verbaasd zich over emotionele reacties die het op kan roepen. Zij had zich afgesloten v...