vrijdag 28 juli 2017

Hij weet het.


In de blogs die ik de afgelopen keren geschreven heb, hadden we het over een verborgen leven. Een leven, wat zich achter de voordeur afspeelt en waar de buitenwereld geen weet van lijkt te hebben.
En dat als je daar deel vanuit maakt, je voor de buitenwereld een perfect plaatje laat zien.
Wat kan zich allemaal achter de voordeur afspelen?
Een ouder die een persoonlijkheidsstoornis heeft en de sfeer in huis bepaald.
Er kan huiselijk geweld plaats vinden er word geslagen en geschreeuwd.
Er vinden pesterijen plaats en het kind heeft er in alle gevallen erg onder te lijden.
Of het word seksueel misbruikt binnen het gezin.
En dat laatste vind ook nog eens plaats tussen twee leden van het gezin en het kind heeft het voor de anderen te verzwijgen.
Dus voor de binnen en de buitenwereld probeert het een aangepast leven te lijden.
Het kijkt naar anderen hoe die zich gedragen. En binnen het gezin probeert het ook zo normaal mogelijk te functioneren.
Is er dan niemand die het ziet?
Hebben jullie het niet gehoord?
Jezus zegt:

Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht.
Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend
 het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.
 Mattheus 18:6

Ik geloof volgens dit woord dat ieder kind een engel heeft. En elke keer als er iets ergs gebeurd gaat die engel naar de Vader om het te vertellen.
Je bent dus nooit alleen geweest.
En als je naar de Vader toe gaat om in Zijn Oor te fluisteren, wat je is overkomen, heb je best kans dat Hij zal zeggen:

“Mijn lieve kind, Ik wist het al. “ 
Voor mij was dat zinnetje zo’n geruststelling.
Vader gelooft ons. Hij weet het, want jouw engel heeft Hem verteld.

@Lineke


4 opmerkingen:

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Oud zeer.

Twee vliegen zaten te genieten in het zonnetje. Hun pootjes streelden de vleugels en ze waren zeer tevreden met hun leven. Miepje, de ...