dinsdag 22 augustus 2017

Waarom Israel?

Drie keer per dag werd er uit de Bijbel gelezen. De Statenvertaling en bij het begin begonnen. Zo kwamen we met regelmaat de hele Bijbel door.
Als kleintjes moest je het laatste woord onthouden. Later de hele zin. En nog later navertellen waarover het ging. Vooral als vader thuis was en tijd had, kwamen we tot gesprekken.

 Er werden vragen gesteld. Een van mijn vragen was: "Waarom Israel?"
 Die naam maakte de Bijbel tot een vreemd en veraf boek. Het was mysterieus en zeker ook heilig, al luisterde je alleen al naar de eerbiedige en gedragen toon, als kwam het uit een andere wereld.  "Israel was ooit het uitverkoren volk van God" was het antwoord. Maar door hun ongehoorzaamheid hadden ze het verspeeld. En nu hadden wij de plaats ingenomen.
 Wij geloofden in Jezus. "Waarom is hun zoveel ellende overkomen?" Mijn vragen bleven komen. "Dat hebben ze over zichzelf uitgeroepen. Toen ze Jezus kruisigden riepen ze, dat Zijn bloed over hun en hun kinderen mocht komen."
Maar wij zijn als Gods uitverkoren volk ook toch ongehoorzaam en zondig? Ja maar wij als christen zijn opgenomen in Zijn Eeuwige verbond. 
 Toch leek ondanks deze antwoorden de kleine kiem in mij niet te kunnen sterven. Als ik Joodse liederen hoorde of nieuws, dan laaide er een vuurtje op. 

De tijd kwam, dat ik een ernstig deel van mijn geschiedenis moest gaan verwerken. En in die verwerking kwam ik helemaal alleen te staan. Ook in mijn leven klonken de stemmen : "Wir haben es nicht gewust." 

In diepe wanhoop bevochtigden tranen de verborgen kiem en in een heldere openbaring zag ik dat ik niet de enige was, die alleen was die door onrecht en leugen, verlies leed. Mijn oudste broer, Gods uitverkoren volk droeg hetzelfde lot. Daarmee kreeg ik een nieuwe familie, een nieuwe identiteit. 

 Hadden we nu weer van plaats gewisseld? Werkt het bij God net zo als in een gezin? Angst voor lievelingetjes en minder zijn? Is Israel uitverkoren en wij minder of niet uitverkoren? 
Als je de Romeinenbrief leest, is dat niet waar. We zijn voor God even belangrijk
Toen ik deze zekerheid kon begrijpen, kon ik Israel de plaats geven die het verdiend. Want uit hun is mijn Heiland geboren, uit hun is de Genade en het Eeuwige leven naar me toegekomen. Om Israel hoger te achten, dan mezelf vanuit de wetenschap dat ik kostbaar en geliefd ben, door het offer van Jezus, geboren als Jood, zet me in een gezonde positie. 
Hoe verleidelijk is het niet om in een succesvolle bediening "ik en mij" naar voren te schuiven.  Maar als in de bediening Israel een eervolle plaats word gegeven, is er een bescherming tegen hoogmoed en narcistisch gedrag.
Immers besef je, dat jouw heil te danken is aan je oudste broer.
En wat nog veel mooier is, de verbanden tussen oude en nieuwe testament komen aan het Licht en  onuitputtelijke schatten mogen gedelfd worden. Waarom Israel? Daarom Israel!!!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Oud zeer.

Twee vliegen zaten te genieten in het zonnetje. Hun pootjes streelden de vleugels en ze waren zeer tevreden met hun leven. Miepje, de ...