zondag 14 januari 2018

HIJ heeft je zo lief..
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Johannes 14: 1-7

Wij weten niet waar Gij heengaat: hoe weten wij dan de weg?

Gedurende een tijdlang werkte ik als ziekenverzorgende in de terminale thuiszorg.
’s Ochtends werd ik door de organisatie gebeld en kreeg het adres en meer bijzonderheden over mijn cliënt doorgegeven. Omdat er nog geen navigatiesystemen bestonden, beschreef men telefonisch hoe ik moest rijden en dit pende ik ijverig neer.
Na die tijd maakte ik een tekeningetje en dit alles kwam naast me te liggen als ik rond 22.00 uur in mijn auto stapte om af te reizen naar de patiënt.
Je moet weten, dat ik in de hele provincie werkte, al probeerden ze me wel in een bepaald gebied te stationeren. Maar af en toe was de nood aan de man en moest ik verder weg.
Ik heb geen richtingsgevoel. En dan ’s avonds in het donker op het platteland de weg zien te vinden was een grote uitdaging, zoals ze dat tegenwoordig zo mooi zeggen.
Regelmatig kwam de auto aan de kant en het binnen lichtje aan om te turen naar het tekeningetje en tijdens het rijden werden met regelmaat schietgebedjes naar boven gelanceerd.
Ik heb het altijd mogen vinden en ben nooit verdwaald.

Met veel liefde heb ik mijn werk mogen doen, want naast het avontuurlijke en liefdevolle zorg verlenen aan, hoopte ik een klein beetje een wegbereider voor Jezus te zijn in de laatste tijd van iemands leven.
Ik keek dan rond in huis of ik iets “christelijks” aan de muur of in de boekenkast kon ontdekken.
Al was het niet zo, toch kwam regelmatig het gesprek vanuit de cliënt op het geloof uit.
Want vroeger gingen zg buitenkerkelijke kinderen naar de zondagsschool en zodoende kwamen de versjes en verhalen bovendrijven.
Dan mocht ik vertellen wat Jezus voor mij betekende en dat Hij ook mensen die jaren niet aan Hem dachten, genadig aanneemt.

Ook als je in nood zit, omdat je aan het einde van je aardse leven staat, mag je terug naar Hem en hoef je je niet bezwaard te voelen dat je nu pas komt.
Jezus is mens, maar geen mens, als het om ontrouw en wegdwalen gaat.
Jezus is vervuld van Goddelijke Liefde en Genade, omdat Hij Gods Zoon is.
En als je verdwaald bent, omdat het tekeningetje onduidelijk is, het lampje niet voldoende licht geeft, weet dat Jezus niet alleen de weg wijst, HIJ IS de Weg, de Waarheid en het Leven.
En als je Hem in deze verwarrende wereld aanneemt, gaat Hij niet alleen voor je uit, maar komt Hij in je wonen en met Hem mag je op de juiste route gaan.
Je leest van mijn ervaringen in mijn jeugd. Hoe zou ik het ooit overleefd hebben en zijn die ik ben, als Mijn Wegbereider van heel klein af aan niet met mij was en in mij woonde?
Ik kan je het van harte aanbevelen.
Stel je Tom Tom maar in.


Mijn allerliefste wens
Is dat Hij je kan laten voelen
Hoeveel Hij van je houdt
En hoe blij Hij is met jou

Mijn allerliefste wens
Is dat je mag weten dat het waar is
En zonder alles wat niet mag
Er vrijheid is in Hem

Mijn allerliefste wens
Is dat je je zo veilig mag voelen
Dat de muren omvallen
En je de liefde durft aan te nemen

Jouw allergrootste angst
Is dat het niet voor jou is
Dat je vraagt met open handen
En er niets, niets gebeurt

Jouw allergrootste angst 
Is dat je terug moet in het harnas 
Van regels en verdienen
Terwijl je vrijheid wilt

Jouw allergrootste angst
Is dat de Vader jou niet goed vindt
En je afwijst in wie je bent
Dus je vraagt het nu niet meer

Mijn allergrootste geloof
Door Hem in mijn hart gekregen
Dat Hij heel dicht bij jou komt
En je weet, Hij houdt van mij

Mijn allergrootste geloof
Stopte mijn gebeden
Omdat ik weet wie er voor je pleit
Het is Jezus voor de troon

Mijn allergrootste geloof
Is dat je dan pas echt zult weten
Wat vrijheid is en leven
Opnieuw Hem toegewijd

-Trudy Steegman -

@Lineke


4 opmerkingen:

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

De boom. (2.)

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er ve...