maandag 9 april 2018

Het maakt me niet uit (wat anderen over mij zeggen)
Het voorbeeld van Paulus
U moet ons zien als dienstknechten van Christus, als beheerders van Gods geheimen.  Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben. Ik heb niet eens een oordeel over mijzelf!
Want al ben ik mij van geen kwaad bewust, de enige die mij kan beoordelen, is de Here. Sta dus niet met uw oordeel klaar. Laat dat rusten tot de Here komt. Hij zal alles wat zich in de duisternis afspeelt, aan het licht brengen, en Hij zal laten zien wat er in ieders hart omgaat. Dan zal Hij iedereen de eer geven die hem toekomt. 1 Cor.4:1-5

Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben.
Ik heb niet eens een oordeel over mijzelf! 1 Kor.4 :5

Strijd.
Als er vervelende dingen gebeuren dan heb ik de neiging om mezelf te beschuldigen. Ze moeten me niet.
De relatie met mijn familie en mijn kinderen is verstoord.
"Het zal wel aan mij liggen, want anders gebeurd dat toch niet? 
Wat is er in mij, dat het is zoals het is?"
Jarenlang heb ik gekeken naar het verleden en telkens als ik weer fouten ontdekte, benoemde ik het en vroeg er vergeving voor.
In de hoop dat het weer goed zou worden en we dichter naar elkaar toe zouden groeien.
In mijn stille tijd kreeg ik die kans niet meer. Al vrij snel zei de Heer tegen me, dat Hij niet rekent in goed of fout en dat ik daar dus niet meer mee aan hoefde te komen.
Het gaf lucht, de lucht klaarde op. Want de lucht betrekt en er komen donkere wolken en er is geen ruimte meer als ik mezelf veroordeel of ruimte geef aan de ander om mij te veroordelen.
Ik geef ruimte aan satan als ik mezelf niets vind.
Ik kan zoveel van Paulus leren.
Het maakt hem niet uit welk oordeel mensen over hem hebben.
Hij heeft zelfs geen oordeel over hemzelf.
Ook vraagt hij geen oordeel over anderen te hebben maar het te laten rusten tot de Here komt.
Want Hij zal alles wat zich in het geheim afspeelt aan het licht brengen en laten zien wat in ieders hart omgaat.
Wil ik op de Weg van Jezus wandelen en eten van de boom des levens?
Of ga ik zitten aan de voet van de boom van kennis van goed en kwaad en pluk ik van zijn vruchten om ze te eten? Dat is voor mij telkens weer de vraag.

Als ik van streek raak, dan is het omdat ik mezelf veroordeel.
Maar God Zelf zegt tegen ons:

Het leven door de Geest
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. Rom. 8: 1,2
En:
De zekerheid des geloofs
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?
Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Rom.8:31-33

Als je veel dingen overkomen, verbroken relaties en moeilijkheden in je gezin dan heb je de neiging om de oorzaak te zoeken bij jezelf.
Net als degene die blind geboren was bij Jezus kwam en de omstanders Hem vroegen wat de oorzaak was verval je in die redenatie.
Brengt het je verder, geeft het je leven?
Nee, je raakt erdoor van streek en van je padje af.
 Met Paulus moet je concluderen dat je gerekend bent als een slachtschaap.
Het ligt niet ergens aan, het is lijden om Christus.
Maar in dit alles ben je meer dan overwinnaar.
Want al breekt ook alles bij je handen af, niets, maar ook niets kan je scheiden van de Liefde van Christus.
En daarom mag je tegen jezelf zeggen als donkere wolken van afwijzing en teleurstelling samenpakken:

Ik ben een geliefd Kind van God.


Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Rom.8: 37-38

@Lineke
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Oud zeer.

Twee vliegen zaten te genieten in het zonnetje. Hun pootjes streelden de vleugels en ze waren zeer tevreden met hun leven. Miepje, de ...