zondag 27 mei 2018

Wijzen met de vinger of...


Het is zondag en vanochtend ben ik naar de kerk geweest. 
Dat feit is het vermelden waard, want ik heb al weken gespijbeld.
Ik was in gevecht met de kerk. Niet de kerk waar ik lid van ben, maar de kerk in het algemeen.
Juist omdat er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden door mensen uit de kerk, schop ik er tegen aan.
Ik heb er een haat liefde verhouding mee. Meer haat dan liefde, dat laatste is ver te zoeken.
Mijn ervaring is dat de kerk als dekmantel gebruikt kan worden om zonde te verbergen.

Vanavond las ik op facebook een verslagje van Arjen ten Brinke. Hij is in Ghana en vertelt over een kerk waar de diensten werden gehouden en onder de houten vloer was een bunker waar 400 vrouwen als slaven werden vastgehouden.
Ze zullen de dominee hebben horen preken, het zingen van de gemeente hebben gehoord.

 Uit mijn eigen leven ken ik het. Iedere zondag arm in arm naar de kerk met mijn vader, op de lagere School met de Bijbel in de vierde klas bij de meester, die elke ochtend een Bijbelverhaal vertelde.
Ik ben in gevecht met dat instituut.  Wat stelt het voor? Hoeveel zelfbedachte regels, die mensen onder de duim houden, maar die je niet terug vind in de Bijbel?
Hoe gaat men gebukt onder zonde en is men dagelijks bezig om de zonde te bestrijden?
Terwijl als je je leven aan Jezus hebt overgegeven, je bevrijd mag zijn van zonde en je leven in een ander licht komt te staan.
Het licht van de opdracht en de mooie taak om recht te doen.
Als je later voor de Heer verschijnt zal Hij je niet wijzen op je zonde, je misstappen in je leven. Het enige wat in Zijn Ogen zonde is, is dat je niet voor de minste hebt gezorgd. Lees maar:

Het oordeel van de Zoon des mensen31Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Als de kerk deze woorden van Jezus eens serieus ging nemen stroomt hij weer vol, volgens mij.

Daarom ben ik blij met organisaties als bijvoorbeeld International Justice Mission.

Nu is het heel gemakkelijk om te wijzen met mijn vinger. 
Want het wijzen en bedenken wat de ander fout doet geeft mij een gevoel van rechtvaardiging. 
Laat ik nu maar gewoon loslaten en doen waar ik in geloof. 

@Lineke2 opmerkingen:

 1. Wat je schrijft over wijzen is zo waar, loslaten zo lastig......
  Vasthouden aan Hem in geloof.
  Dank je wel voor deze woorden.

  Knuffffff 😘

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat vind ik ook hoor Danielle..Knuf terug.

  BeantwoordenVerwijderen

Leuk dat je mijn blog leest.
Mocht je willen reageren en je vind het lastig om het onderaan te zetten, je mag me altijd een mailtje sturen.

lief.kostbaar.mensenkind@gmail.com

Oud zeer.

Twee vliegen zaten te genieten in het zonnetje. Hun pootjes streelden de vleugels en ze waren zeer tevreden met hun leven. Miepje, de ...