donderdag 22 maart 2018

De verkiezingen..Twee jaar geleden rond deze tijd stond ik met een interview in een streekkrant.
Op zoek naar een ruimte, die als opslag zou kunnen dienen. Opslag voor de opbrengst van de jaarlijkse speelgoedactie, zodat het in alle rust verdeeld kan gaan worden onder kinderen uit gezinnen die het zwaar hebben.
Opslag voor meubeltjes, bedjes, kleding en wat je je maar kan bedenken wat nodig is voor gezinnen met kinderen in armoede.
Want niet alleen in het buitenland is nood, ook in onze eigen omgeving is er stille armoede.
Het CJG ( Centrum voor Jeugd en Gezin)  in ons dorp heeft regelmatig een oproep op de deur voor spulletjes en ouders met kindjes brengen het benodigde.
Ook buiten deze oproepen worden spulletjes aangeboden, maar helaas heeft het CJG geen ruimte om het onder te brengen. Vorige week kwam er een vraag vanuit het CJG naar me toe voor een gezin en ik moet je zeggen, dat zo’n vraag me in mijn hart raakt.
Ik denk na, plaats oproepen, ga bellen en leg lijntjes uit. Mijn eerste lijn is de Lijn naar Boven, want Hij weet waar de zaken zijn waar zo’n behoefte aan is.
Binnen een paar dagen was het voor elkaar.
Maar eergisteren kwam er een nog schrijnender geval naar me toe.
En de vraag was lastig, want het gevraagde word bijna niet aangeboden.
Opnieuw ging er een Lijn naar Boven en lijntjes werden uitgelegd.
Het is heel fijn dat ik een aantal mensen ken op essentiele posten, die met me mee willen denken.
Dus binnen een paar uur was ook dat geregeld.
Ik ervaar het telkens als een wonder, helemaal als ik tussentijds de deur uitstap en een lijsttrekker van een plaatselijke partij aantref en mijn wens nog eens uit de doeken mag doen.
Uit mag leggen dat ik niet weet op welke partij ik deze keer moet stemmen, omdat het lijkt alsof er nog steeds geen ruimte is in beleving dat armoede een realiteit is.
Kijk, zo'n ontmoeting  vind ik nou een wonder en daar word ik blij van.

Sommige wensen hebben wat meer tijd nodig, maar ik heb alle vertrouwen in dat het dik in orde komt.

@Lineke

woensdag 14 maart 2018

Een nieuwe zelfde bril..


Vervolg op Heel voorzichtig.
Zoals ik vertelde, belde Hans zaterdag naar de zaken die aanstaande bril eventueel in voorraad hadden.
Maar andere Hansen namen naar verwachting niet op, omdat het zaterdag en druk was.
Hans belde me aan het einde van de dag en dat was heel aardig. Men vertelde dat ze het maandag opnieuw gingen proberen.
Dinsdagochtend. Ik had de stem van Hans nog niet gehoord, dus goede raad is duur.
Ik belde naar Hans. Iemand nam op en zei dat er drie pakketjes klaar lagen.
Mijn nieuwe zelfde montuur dus. Helemaal blij fietste ik naar het winkelcentrum.
Maar in die pakketjes zaten gebroken bril en degene die ik had uitgezocht mocht zelfde nieuwe bril toch niet in voorraad zijn.
Ik wachtte op baas Hans. Die vertelde me dat bril allang uit de collectie was en dat Hansen hem dan retour sturen.
Dat was flink slikken. Een andere bril werd gepast en besteld. Met vele verontschuldigingen en een bigshopper en een pen ging ik de deur weer uit.
Woensdagmorgen.
Ja inderdaad Hans aan de lijn. In een filiaal was een zelfde nieuwe bril gevonden en ook al opgestuurd. Het exemplaar was bewaard voor onderdelen.
Bewaard voor mensen zoals ik, die menen voorzichtig te zijn totdat het tegendeel word  bewezen.
Er zat een minimale beschadiging aan binnenkant van bril. Ze hadden overlegd en besloten dat ik hem voor niks mocht komen halen.
Heel bijzonder vind je niet? Met een leuke voorjaarsmandje voor op de toonbank kwam ik blij bij Hans aan.
En ja, ik heb een zelfde nieuwe bril. De andere komt ook over veertien dagen.
Of die ooit zo in de smaak zal vallen, weet ik nog niet.
In ieder geval zal ik voorzichtig zijn.
Al vind ik dat ik dat eigenlijk wel ben.
@Lineke

maandag 12 maart 2018

Wie heeft er gelijk? ( in zonde ontvangen en geboren)In zonde ontvangen en geboren.
Gisterochtend hoorde ik het weer. Mijn gedachten gleden weg.
Een gesprek met mijn vader.
Dus ik ben door jullie ontvangen als zondige baby en zo ben ik geboren.
Ja en sterker nog, ik heb de zonde geërfd. Van Adam en Eva.
Ik kan er niks aan doen, ik ben zondig, ik ben verkeerd.
En hoe ik mijn best ook doe, het zal altijd verkeerd blijven. Want ik ben zondig.
Ja, zullen jullie zeggen maar Jezus verlost je en daarom heb je Zijn offer nodig.
Je moet je overgeven aan Hem.
Oke, maar als je geloofsleven nog niet zover is gegroeid?
Als je nog niet in staat bent een keuze te maken?
Want er wordt van je verwacht als je de leeftijd hebt bereikt dat je zelf kan kiezen je voor Jezus kiest.
Tot zolang ben je in zonde ontvangen en geboren en bevlekt met erfzonde. Oh het doopwater wast je af. Daar zit hem de kneep. Dan ben je niet meer zondig.
Weet je, ik snap niet dat ouders nog blij kunnen zijn met hun pasgeborene.
Dat ze zouden kunnen denken dat het een volmaakt kindje is.
Of zou bij het zien van zo’n volmaakt wezentje hun het gevoel bekruipen wat een geschenk dat ze als zondige ouders hebben ontvangen.
In zonde ontvangen en geboren.
Het werpt een schaduw over je leven. Het werkt als een vloek. Want wat je ook probeert, het is niks met je en het zal nooit wat met je worden.
En als je erge dingen overkomen dan verdien je het. Want je bent immers in zonde ontvangen en geboren. 
Zou die gedachte een oorzaak kunnen zijn dat misbruik juist in zware kerkelijke kringen veelvuldig voorkomt? Ik kan er over mee praten.

Nu is het wel zo dat de zin niet uit de Bijbel komt maar uit de Heidelbergse Catechismus.
En deze Catechismus moest uit het hoofd geleerd worden.

David vertelt een heel ander verhaal.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.
Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.
Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand;
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

Wie heeft er gelijk?

Luister naar dit prachtige lied.
@Lineke

zaterdag 10 maart 2018

Heel voorzichtig.


Vanochtend was ik aan het winkelen.

Mijn bril brak na een moedige lijmpoging opnieuw in tweeën en nu was het klaar.
Een tijd terug zonk ik ’s nachts liefderijk neer naast poeslief. Het was donker en mijn bril had ik achtergelaten op de bank. Of poeslief hem bewaakte ik weet het niet.
Maar ze schoot van de bank in de verwachting dat ze naar buiten moest en de bril brak in twee helften omdat hij mijn gewicht niet kon verdragen.
Ik heb zo’n leuke bril en iedere verkoopster die ik het geval toonde, zei ach en wee.
Er was gewoon niet zo’n leuke bril meer te vinden.
Een gedienstige lijmer melde zich. Kleinkinderen zeiden dat opa altijd alles kon repareren, dus misschien zou bril het ook wel houden.
Een paar weken droeg ik bril weer met plezier. Maar vanochtend liet ik hem stuiteren en bril viel weer in tweeën.
Nu krijg je misschien de indruk, dat ik wel heel onvoorzichtig met mijn brillen omga, maar dat is echt niet zo.
Meestal leg ik hem bovenop een kast, voordat ik naar bed ga. Of ligt hij in de badkamer op de wasmachine.
Of onder de tafel omdat ik geëmotioneerd raak bij het lezen van een mooi boek en ik mijn tranen moet afdrogen.
Je kunt hem ook nog wel eens op het aanrecht vinden. Of op het kastje in de hal als  het buiten flink geregend heeft en ik geen hand meer voor ogen zie. Maar verder ben ik echt voorzichtig.
Vanochtend ging ik dus richting Hans. En daar kreeg men een heel slim idee, na het bekende ach en wee.
Men keek in het de computer en op drie plekken lijkt bril nog in voorraad te zijn.
Zo hoe vind je dat nou toch? Hans gaat vandaag een poging doen om te bellen en anders hangt ze maandag aan de lijn.
Als de voorraad klopt heb ik het aan het einde van de volgende week een nieuwe zelfde bril.
En ik heb mezelf beloofd of opgedragen er heel voorzichtig mee te zijn.
Alhoewel ik er altijd best wel voorzichtig mee ben, vind ik eigenlijk.

@Lineke


zondag 4 maart 2018

IK houd van jou.Momenteel ben ik niet zo’n trouwe kerkganger. Wel luister ik graag eens naar een preek terwijl ik andere dingen doe waar ik mijn aandacht niet bij hoef te houden.
Zo zat ik in de afgelopen week te haken en onderwijl beluisterde ik een preek.
Hij kwam uit een grote gemeente. De voorganger aldaar is vertrokken naar een andere plek en ik was benieuwd wie er nu voor gaat.
Zo rolde ik in een preek getiteld: “Wees volmaakt” 
De man preekte boeiend.
Hij noemde een aantal voorbeelden uit zijn eigen leven, waarin de uitdaging lag om volmaakt te worden.
Volmaakt in vergeven en bidden voor je vijand.
Iedere morgen je leven neerleggen als offer voor God en al deze soortige voorbeelden.
Ik was het helemaal met hem eens.
Maar naarmate de preek vorderde, begon ik me slechter en slechter  te voelen.
Ik bid namelijk niet voor mijn vijanden, ik leg niet iedere morgen mijn leven voor God neer.
Maar ik wilde wel graag de schitterende mantel, die de prediker voor me omhoog hield, gaan dragen.
Na de preek knielde ik neer, maar knielde neer in wanhoop.
Waar de wanhoop vandaan kwam wist ik niet.
Het enige wat ik hoorde was de Stille Stem Die fluisterde: “IK HOUD VAN JOU.”
Ik fluisterde opstandig, dat ik dat nu wel wist. Altijd die Stem Die zegt: IK houd van jou, Ik houd van jou.
Ik moet er toch ook wel wat voor doen…
De dikke duisternis loste zich langzaam op.
Vroeger als kind groeide ik op in een wereld vol regels verhalen uit de Bijbel die moralistisch werden gebracht.
Als je dit of dat niet deed dan zwaaide er wat.
Het hellevuur brandde in meer of mindere mate als dreiging op de achtergrond.
Door dezelfde mensen misbruikt worden was een hel op zich.
Maar toch hield ik me aan de regels en nu denk ik dat het was in de hoop dat het vuur ooit zou geblust worden.
Maar het houden van de regels heeft het vuur nooit kunnen blussen.
Wat wel de vlammen doofde is de Onvoorwaardelijke Liefde.
Liefde Die geen voorwaarden stelt Die geen regels heeft.
Iedere ochtend mijn leven voor de Heer neerleggen? Mijn leven behoort Hem toe ik wandel iedere seconde met Hem.
Bidden voor je vijanden? Maar eerst krijg je alle ruimte om erkenning aan je pijn en verlies te geven.
En als je het dan wel kunt dan is dat genade. Misschien lukt het je nooit.
Maar dan nog fluistert de Stille Stem IK houd van jou.
En waarom?
Het gaat God om relatie en niet om prestatie.
Jij mag zijn, zoals HIJ is.

zondag 25 februari 2018

Je legacy.

Wat een mooi woord vind ik dat.

Het woord Legacy. Het klinkt als muziek als de titel van een liedje.
Legacy betekent: de erfenis (v) ; de boedel (m) ; de nalatenschap ; het erfstuk.
Vanochtend las ik met ontroering een  bericht waarin verteld werd dat tienduizenden mensen langs de weg stonden om Billy Graham de laatste eer te bewijzen.
Op een andere site  keek ik naar opname's van zijn optredens en was opnieuw onder de indruk van massa’s mensen die naar hem kwamen luisteren en aan zijn radicale boodschap gehoor gaven.
Wat een legacy laat deze man achter.

Gisteren was ik jarig. Zoals jullie misschien meegekregen hebben, zit ik in een proces van verwerken en herstel.
Want al is het verwerken onnoemelijk zwaar, toch weet ik ook dat daaruit herstel en innerlijke genezing voort zal komen en er een stuk land wat nu nog braak ligt ingenomen mag worden.
De laatste dagen ben ik heel open. Ik vertel aan naasten, wat me gebeurde met meester F. Het is niet gemakkelijk want de angst om niet geloofd te worden speelt zeker mee.

Tijdens zo'n gesprek vernam ik van een persoon die  meester F kende, omdat die persoon ook bij hem in de klas zat dat meester een aantal lievelingetjes had. Jongens die  een streepje voor hadden bij meester.
Jongens, die niet goed konden leren, die niet goed mee konden komen.
Lievelingetjes waren dat van meester.
Natuurlijk gaan er bij mij allerlei belletjes rinkelen.
Ik weet niet of ze ook misbruikt zijn door meester. Je moet voorzichtig zijn met gevolgtrekkingen.
Wel heb ik ooit een moeder gesproken, die me vertelde dat haar zoon door meester misbruikt is.

Zwakke kinderen, zwak door omstandigheden, misbruikt.
Wat is dan je legacy?

Op een gegeven moment ben je gekomen aan het einde van je leven.
Mijn vader en meester zijn dat beiden. Zwak en ziek zijn ze alle twee.
Welke legacy laten ze na?
 Niet ieder is een Billy Graham en hoeft het ook niet te zijn.
“Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn” is de laatste regel van een kinderliedje.
Maar als je terug kijkt langs de weg die je gegaan bent, wat is dan jouw nalatenschap? Wat heb jij nagelaten, achtergelaten?
Misschien waren het niet altijd even fraaie zaken. Ook ik heb steken laten vallen, dingen gedaan waar ik achteraf spijt van had.
Maar vergeving vragen, dingen rechtzetten voor zover het mogelijk is, helpt om je legacy te vergroten.
En weet je, dat gun ik iedereen, ook meester en mijn vader.
En meer nog gun ik slachtoffers van misbruik erkenning en genezing.
En ik gun ze dat ze met hun verhaal naar buiten durven komen. Dat schaamte weggenomen zal worden en dat ze tot volle bloei mogen komen.
Weet je, ik zie er nu al naar uit wat de Heer voor mij in petto heeft als ik er door heen ben. 
En ik zal jullie over dat wonder gaan vertellen..

Voor jou die zich herkent in mijn verhaal dit lied 
@Lineke

donderdag 22 februari 2018

Over dromen.

Als ik..

“Als ik met pensioen ben dan”… Een zin die je vroeger vaak hoorde.
 Mensen moesten hard werken en de laatste jaren van hun werkzaam leven verlangden ze er naar.
Om met pensioen te gaan en te genieten. Maar heel vaak was het zo dat snel na hun pensioen er ziekte kwam en ze er helemaal niet meer van konden genieten.
“Dus,” zei men “Als je wat wilt, moet je het nu doen, want later komt misschien helemaal niet meer.”

Als ik met pensioen ga, krijg ik het financieel veel beter.
En die ruimte maakt, dat ik nu al plannen heb.
Ik wil, denk ik, geen auto. Want met het ov kun je vanuit hier heel goed overal komen.
Ik wil naar het theater. Vanavond kwam ik de voorstelling “Levensles” van Peter van Uhm tegen. Het is een z.g. theatercollege.
Dat is iets waar ik heen zou willen.
Ik vind hem een wijze inspirerende man en kan heel veel van hem leren.

Verder zou ik colleges willen volgen. Vroeger als kind en tiener had ik vanwege de trauma's immers niet de mogelijkheid om me te ontwikkelen, men verklaarde me zelfs voor dom, maar de droom om over een universiteitsterrein te wandelen met een stapel boeken onder mijn arm en colleges te volgen is nog steeds aanwezig.

Ook dat ga ik dus doen.
Misschien wil ik ook wel in het buitenland gaan wonen. Natuurlijk zal dat Israël zijn.
Je ziet, er staat heel wat op stapel. Op aanraden van een naaste heb ik eens even naar mijnpensioen.nl gekeken. Eerst werd ik er wat nerveus van maar later enthousiast.
Wat mij betreft mag het zover zijn.

Hoe zit het met jouw dromen? 
Heb jij nog verlangens, iets wat je heel graag zou willen doen of bereiken in je leven?

@Lineke


De God van de kleine dingen.Zaterdag word ik 65 jaar. Hoe bijzonder is dat. Ik ben er blij mee. Want acht jaar geleden werd er borstkanker ontdekt en na uitgebreide behandelingen mag ik al een hele tijd “schoon” zijn.
Al krijg ik nog geen AOW toch voelt het wel zo. Ik word 65 en ik mag het rustig aan gaan doen.
Vanochtend wandelde ik met mw.B. door het park en ik zag een man gebukt over iets. Wat wist ik niet, maar dat hij met aandacht stond te kijken was duidelijk.
Dichterbij gekomen zag ik de camera om zijn nek. Hij vertelde dat hij op de beestjes lette en genoot van wat de nachtvorst achterliet. Ook de reigers waren nu heel dichtbij, want ze stonden  ineengedoken van de kou langs de slootkant.
Bijna verontschuldigend zei hij dat hij met pensioen was en nu tijd had voor deze dingen.
Laat ik het nu niet nodig vinden, om je daarvoor te verontschuldigen, het is toch heerlijk als er een bepaalde rust in je leven is en je kunt genieten van de dingen die jij mooi vindt.
Aandacht voor het kleine is een gave, het grote neemt al genoeg ruimte in beslag.
Wat telt er in onze maatschappij? Is het de productiviteit, het druk zijn?
Hoe gaat het met je? Druk he? Ligt het aan mij, ik hoor het niet zo vaak meer, bedenk ik me nu. Of is het omdat ik niet op zulke antwoorden zit te wachten, het interesseert me echt niet hoeveel afspraken iemand heeft.
Wat mij wel ongelofelijk boeit is de creativiteit van de mens.
En vooral als het leven behoorlijk tegen zit en je niet meer meetelt, vanwege welke omstandigheid dan ook.
Als je dan mogelijkheden ontplooit om toch van betekenis te zijn, kijk daar krijg ik nu energie van.
Een ingesproken berichtje op mijn smartphone met een boodschap van boven zo lijkt het. Een zelfgemaakte kaart voor mijn verjaardag met een hele lieve wens.
Een andere vrolijke kaart met mijn naam en 65 erop brengt me in tranen, omdat ik weet van wie het komt. De persoon heeft het niet gemakkelijk maar gaat toch door.
Zoals de gepensioneerde man gebogen stond over een klein beestje, zo zijn al deze tekenen van grote waarde.
Niet gezien door de wereld om ons heen. Maar wel door de Here God en Hij glimlacht en bedankt jullie. Namens mij.

@Linekedonderdag 15 februari 2018

Donorregistratie. Een duit in het zakje.

Donorregistratie.
Het heeft veel stof doen opwaaien. 
En veel tongen losgemaakt.
Gelukkig. Dat betekent dat men kritisch is en niet als een schaap achter de regering aanloopt en op hun bevel je automatisch laat opereren als je z.g. dood bent.

Zogenaamd, want je bent niet dood, als ze zonder narcose of andere vorm van verdoving je organen verwijderen.
Zou je echt gestorven zijn, dan hebben ze niets meer aan je organen en kunnen ze die ook niet meer gebruiken.

Een zeer naaste. 
Hij was begin dertig en overleed heel jong. Was met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie in het buitenland.
Kreeg een hersenbloeding ten gevolge van een aneurysma. 
Werd naar een ziekenhuis gebracht, alwaar hij al z.g. hersendood was.
Daar werd besloten dat hij naar een ander ziekenhuis moest worden getransporteerd.
Vrouw, ruw uit haar onbezorgde vakantie gescheurd, reisde mee.
Daar vroeg men haar of ze de organen van haar man wilde afstaan.
Ze vertelde hun dat zij en haar man  het er ooit eens over hadden gehad, maar  niet tot een besluit waren gekomen.
Ze werd onder druk gezet en toen ze bleef aarzelen werd de druk nog groter.
Toen ze besloot om het niet te doen, ook omdat ze niet wist, hoe haar man er over dacht, lieten ze haar alleen. Ze waren boos en ze kon niet meer rekenen op enige vorm van compassie, een jonge vrouw met twee kinderen in het buitenland, die haar man had verloren.
De vrouw reisde naar huis, want haar man kwam later.
Het werd een trauma voor haar en vanuit het trauma had ze het nodig om te zien of het ondanks haar nee toch niet was gebeurd.

Dit gebeurde 33 jaar geleden.
Als je dit van heel dichtbij hebt meegemaakt, waar blijven dan je overwegingen om het vanuit christelijk oogpunt te doen. 
Is de wereld die achter de orgaandonatie schuil gaat wel christelijk? Het is opvallend dat juist christenen protesteren en kritische kanttekeningen plaatsen.
Zouden ze ervaren dat deze industrie, want zo noem ik het, niet deugd.
Dat het terwijl wij denken, dat het is om een ander te helpen en levens te redden het vooral om geld draait?
Ik vind het opvallend dat de partij die voor voltooid leven is, je dwingt om donor te worden.

Sinds 2010 ben ik een trouwe bezoeker van het ziekenhuis.
In 2012 werd ik klant van plastische chirurgie.
Een operatie die verstrekkende gevolgen had en die ik achteraf en als ik alles had geweten nooit had willen doen.
Nu sta ik voor een nieuwe operatie.
Vanaf het eerste moment zijn me alle opties verteld.
Maar nu ik besloten heb om voor een optie te gaan, die mij het beste lijkt, omdat degene, die de specialist aan raad geen aantoonbare verbeteringen en in tegendeel grote kans op verslechtering op zal leveren, word me dat niet in dank afgenomen.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat aan de optie , die hij steeds noemde  niet zoveel verdiend word.
Al met al denk ik dat er een machtig concern achter zit met meer dollartekens in de ogen, dan de belangen van de patiënt.
Ten overvloede deel ik nog een link.
Ik zou mijn naaste en mijzelf een vredig heen gaan gunnen en niet de laatste uren in onmenselijke pijnen de aarde te moeten verlaten.
En als ik kans heb om langer te leven door een orgaan van een stervende te krijgen, gun ik hem of haar ook niet zo’n dood.
Nee, ik word geen orgaandonor. 
En nee, ik wil ook geen organen van een ander.


Mocht je na het lezen van dit stuk en onderstaande link je automatische registratie willen wijzigen kun je dit doen op
@Lineke

maandag 12 februari 2018

Wat is waarheid?

Ze is psychiatrisch patiënt en lijdt aan wanen. Ze wil aandacht en heeft een probleem.
Er zal echt wel wat gebeurd zijn, maar seksueel misbruik nee.
Het spijt me dat je je misbruikt hebt gevoeld, aldus de predikant.
Ontkenning, ontkenning, ontkenning.
De mensen, die het ontkennen, zeggen nee tegen het slachtoffer.
Ze willen niet meer met hem of haar verder. Eigenlijk wel, alleen op hun voorwaarden. Hun theorie moet kloppen en dan mag je er nog bij horen.
Hoe moeilijk is dat. Hoe vaak heb ik niet gedacht om maar weer net te doen alsof het nooit is gebeurd.
Hoe vaak heb ik niet gebeden of de Heer me de waarheid wilde laten zien.
Dat Hij me moest laten zien dat ik fantaseerde. Tijdens lofprijs en aanbidding komen de ware gevoelens boven dan kan de Heer tot je spreken.
Dus lette ik op of er geen stem klonk dat ik fantaseerde dat ik het hele verhaal uit mijn dikke duim had gezogen.
Want dan hoorde ik er immers nog bij.
Maar mensen die hun eigen versie bedenken, die glashard ontkennen dat het heeft plaats gevonden, terwijl ze het niet kunnen weten willen geen relatie met je.
Ze spannen zich niet in om jouw versie van het verhaal te horen.
Toen ik het misbruik van mijn vader onder ogen zag ging ik de eerste weken niet naar buiten.
Alleen als het donker was ging ik een straatje om. Iedereen zou aan me kunnen zien dat ik misbruikt was, dacht ik. Je lijf spreekt als eerste en vertelt je wat er is gebeurd.
Ik kwam niet meer uit mijn pyjama en lag op de koude vloer.
Hoezo fantaseren?
Gerechtigheid en waarheid daar kun je zo naar verlangen. Want je hebt met verlies van relaties te maken naast dat je je onschuld en jeugd verloren hebt.
En toch…
Toch was de Heer daar telkens weer.
“Het gaat Mij om jou” Hij wil mij en jou herstellen.
Hij wil ons tot volle bloei laten komen.
Hij gaf me een psalm.

2 Mijn hart trilt van vreugde.
Ik lees mijn gedicht voor aan een koning.
Mijn stem klinkt als de pen van een begaafd dichter.
3 U bent mooier dan welk mens ook
en wat u zegt is een lust voor het oor:
het is duidelijk dat God u heeft gezegend.
4 Gesp uw wapens aan, o held,
alles wat uw eer en waardigheid onderstreept.
5 Trek op en strijd voor eervolle zaken
als waarheid, recht en nederigheid.
Wij verwachten grote daden van u!
6 U bent klaar voor de strijd, u beheerst de volken.
Uw pijlen dringen tot in het hart van uw vijanden.
7 Uw troon, o goddelijke koning,
staat tot in eeuwigheid vast,
uw bewind is een rechtvaardig bewind.
8U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid.
Daarom heeft uw God u met vreugdeolie gezalfd,
u verkozen boven uw metgezellen.
9 U bent gekleed in pracht en praal,
u verheugt zich in lieflijke muziek uit prachtige paleizen.
10Prinsessen zijn uw geliefden,
uw vrouw staat in het fijnste goud gehuld naast u.
11 Luister goed, mijn dochter, denk niet meer aan uw volk
en vergeet uw ouderlijk huis.
12 Laat het verlangen van de koning naar u uitgaan.
Hij is uw meester, voeg u naar hem.
13 Dan zullen de rijken der aarde u, dochter van Tyrus,
geschenken geven en naar uw gunst dingen.
14 De koningsdochter is oogverblindend gekleed,
haar gewaad is van goudbrokaat.
15 Wanneer zij naar de koning gaat,
draagt zij kleurrijk geborduurde japonnen.
In haar gevolg zijn haar vriendinnen en meisjes van adel.
16 Onder gezang en vreugdevol gejubel
worden zij het paleis van de koning binnengebracht.

Het sloeg in als een bom.
Luister goed mijn dochter, denk niet meer aan uw volk en vergeet uw ouderlijk huis. Laat het verlangen van de KONING naar u uitgaan, HIJ is uw MEESTER, voeg u naar HEM.
En dat werd een keuze.
En die keuze hielp, want ik werd geholpen.
Ik geloof in een God van Genade, maar ook van oordeel, waarheid en gerechtigheid.
En als je alleen maar een God van Genade predikt laat je slachtoffers van welk misbruik dan ook in de kou staan.
God kan toornen en  het oordeel zal uitgesproken worden, de waarheid zal aan het Licht gebracht worden.
Zijn Zoon noemt Zichzelf de Waarheid .
Nu ziet ieder nog, waarin ze willen geloven, hun eigen waarheid, maar straks als de tijd daar is zullen ze niet meer om de waarheid heen kunnen.
Ook nu, nu ik het misbruik van de meesster in klas 4 lijfelijk ervaar mag ik dit voor ogen houden.
De waarheid heeft de leugen bijna ingehaald. Want zo lang hebben deze mannen niet meer te leven. En ze zullen voor Gods rechterstoel moeten verschijnen.
Als ik boos ben verdrietig of machteloos zeg ik het ook tegen de Heer.
Ik dien een aanklacht in tegen hun bij het Hoogste Gerechtshof.
En dat bent U.

@Linekezaterdag 10 februari 2018

Verdoofd..


Wat was ik blij met mijn elektrische snijmachine.
 Enthousiast probeerde ik het uit, dol als ik ben, op nieuwe apparaatjes.
Maar het apparaatje was niet enthousiast over het in reepjes snijden van koolraap. Het was haar veel te hard en ze strafte de gebruiker, mij dus, flink af.
Een schuin topje van wijsvinger nam ze mee in haar driftbui.
De gebruiker drukte het schuine topje tegen de vinger en werd naar de spoedeisende hulp gebracht.
Het is allemaal goed afgelopen, ware het niet dat het topje gevoelloos is gebleven.
Pijn word niet meer ervaren, je kunt je flink branden terwijl je het niet voelt.

Als je erge dingen meemaakt in je jeugd is het mogelijk de pijn te verdoven.
Ik deed dat door een ijzeren discipline. Niet aan denken. 
Telkens als het toch omhoog wilde komen, werd het weer streng toegesproken. Niet aan denken, weg ermee. Ik werd boos op mezelf en haatte mezelf, als het niet helemaal lukte.
Maar het kon niet anders,want waar vond ik gehoor voor het gebeuren?
Ik moest door.

Dat de meester van klas 4 en je vader je op één dag en binnen een paar uur misbruiken, omdat je “straf” hebt verdiend, het was te erg om over te praten.
Bovendien je was ongehoorzaam geweest en gehoorzaamheid stond als christelijke deugd toch hoog in het vaandel.
Dus je verdiende het ook op een of andere manier.
Je stopt weg, je verdooft en je voelt niet meer.

Maar dat zwijgen en wegstoppen verdringen is niet zonder gevolgen.
Net als de vingertop zich brandt zonder dat het voelt, hoe zeer het doet reageert je ziel ook op pijn. Je verdraagt het, want je bent niet anders gewend.
En zo loop je kans om door de jaren heen, heel wat schade op te lopen zonder er bij weg te lopen.
Zonder goed voor jezelf te gaan zorgen en aan te geven dat je het er niet mee eens bent.
Ergens diep in je zijn de signalen nog wakker die je vertellen dat het niet klopt wat er gebeurd maar het patroon van zwijgen en niet voelen leeft en heeft de overhand.

Je had moeten schreeuwen en kenbaar moeten maken, wat die mannen met je deden.
Maar je bleef stil en trok je terug.
Maar er werd wel geschreeuwd. Het was een Heilige Schreeuw. Een zeer toornige Schreeuw.
Toen je geboren werd op de tijd die door God gepland was werd er gejuicht.
Hij bekeek je vingertjes, je teentjes, je oogjes.
Vader was zo blij met jou. Maar toen jij en ik misbruikt werden, juichte Hij niet.
Hij schreeuwde. Hij schreeuwde Zijn Hart uit Zijn Lijf en Tranen werden vergoten en zweet werd tot Bloed.

Jaren deed Hij erover om me uit de verdoving te halen.
Want pas als jij en ik uit die verdoving komen, kan Hij Zijn Liefde kwijt.
Het is heel moeilijk en heel zwaar om te voelen.
Om te realiseren dat ik op één dag door meester en vader werd misbruikt, terwijl ik een meisje van 10 jaar was.
En dat meester en vader de predicaat van “christelijk” droegen.
Misschien vind je het niet fijn deze blogs te lezen.
Maar ik heb het nodig om openheid van zaken te geven. Wil ik verder en niet meer verdoofd zijn zal ik moeten spreken.
En niet alleen voor mezelf, hiermee geef ik andere overlevenden een stem.

@LinekeDe verkiezingen..

Twee jaar geleden rond deze tijd stond ik met een interview in een streekkrant. Op zoek naar een ruimte, die als opslag zou kunnen d...